Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Realizowane projekty badawcze

Projekt 2017/25/B/ST8/00962 finansowany przez NCN, pt.: "Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnych frezów kulistych". Termin realizacji: 20.02.2018-19.02.2021.
kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Królczyk, prof. PO

 

Zakończone projekty badawcze

Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT”, finansowany przez NCBiR, pt.: „Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych” o akronimie TED. Termin realizacji: 01.12.2013 – 31.05.2018.
kierownik zadania: dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO

Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT”, finansowany przez NCBiR, pt.:„Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych” o akronimie CASTELOT. Termin realizacji: 01.12.2013 – 31.05.2018 (termin realizacji zadania: 12.2013-06.2015)
kierownik zadania: dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO

Projekt PBS1/B5/14/2012, finansowany przez NCBiR, pt.: „Optymalizacja procesów technologicznych obróbki skrawaniem stopów tytanu i superstopów stosowanych w konstrukcjach lotniczych”. Termin realizacji: 01.10.2012-30.09.2015.
kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wit Grzesik

Projekt IP 2012 055772, finansowany przez MNiSW, pt.: „Odporność na korozję wysokotemperaturową stopu na osnowie ortorombowej fazy O-Ti2AlNb”. Termin realizacji: 25.06.2013-24.06.2015r.
kierownik projektu: dr inż. Joanna Małecka

Projekt IP 2011 033371, finansowany przez MNiSW, pt.: „Wpływ powłok ochronnych na przebieg utleniania wysokotemperaturowego stopu Ti-Al na osnowie faz międzymetalicznych w atmosferze SO2” . Zakończony w 2013r.
kierownik projektu: dr inż. Joanna Małecka

Projekt N N503 157738, finansowany przez NCN, pt.: „Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych z powłokami ochronnymi” . Zakończony w 2013r.
kierownik projektu: dr inż. Marian Bartoszuk

Projekt badawczy - PBW4578/B/T02/2010/39) finansowany przez (umowa z KBN10.2010) od 3.11.2011 NCN.pt. „Badanie mechanizmów odkształceń i przemian strukturalnych strefy złącza dwu- i trójwarstwowych układów z materiałów stalowych platerowanych metodą zgrzewania wybuchowego stopem cyrkonu Zr 700”. Data zakończenia projektu 28.10.2013.
kierownik projektu: dr M. Prażmowski

Projekt IP 2010 023870 pt.:"Podwyższenie odporności na wysokotemperaturowe utlenianie stopów Ti-Al na osnowie faz międzymetalicznych poprzez nanoszenie powłok ochronnych. Zakończony w 2011r.
kierownik projektu: dr inż. Joanna Małecka

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.