Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Zajęcia warsztatowe w Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

Roman Chudy
03.11.2017
thumb1

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 w roku akademickim 2017/2018 odbywają się zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego.

Łącznie prawie 400 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie zważywszy, że poszczególne zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach.

Podczas zajęć warsztatowych w Laboratorium Inżynierii Odwrotnej, uczniowie mają możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnymi elementami procesu wytwarzania wyrobu. Zapoznają się również z przykładowymi stanowiskami laboratoryjnymi odtwarzającymi linie produkcyjne wykorzystującymi systemy wizyjne czy też sterowanie klimatyzatorem.

Ponadto uczniowie biorą czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. W ramach zajęć pokazane są sposoby analizy uzyskanego modelu 3D pod kątem metrologicznym, co pozwala na zobrazowanie całego cyklu czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej. Pracownia Inżynierii odwrotnej na Wydziale Mechanicznym wyposażona jest w skanery oraz drukarki 3D.

Zajęcia prowadzone przez pana dr inż. Krzysztofa Żaka przy wsparciu mgr inż. Romana Chudego bardzo podobają się uczniom.

Wydział Mechaniczny odwiedzi młodzież ze szkół z Opola i województwa opolskiego, a konkretnie z:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
 • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Namysłowie
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
 • Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie
 • Zespołu Szkół Technicznych w Nysie
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu
 • Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce
 • Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Czytaj więcej

Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej

Roman Chudy
24.04.2017
thumb1

W podziemiach obłożonego rusztowaniami budynku przy ul. Mikołajczyka, przy współpracy z firmą Oberon 3D powstało nowatorskie Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 23 marca.

W słynnej, przezabawnej powieści Bohumila Hrabala ,,Obsługiwałem angielskiego króla” jest taka scena, w której doświadczony kelner instruuje młodszego kolegę, jak ułożyć na półmisku wędliny, żeby sprawić wrażenie, że jest ich więcej niż wskazywałaby na to waga kuchennego kontrolera.

Nie bez powodu właśnie tę scenę przywołał podczas otwarcia dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Janusz Pospolita. To właśnie kwestią pomiarów i interpretacją wyników zajmie się najnowsza placówka uczelni, wyposażona w szereg najnowocześniejszych skanerów, głowic laserowych, drukarek 3D i trakerów optycznych. Przy takim sprzęcie nie mają szans żadne sztuczki!

Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej powstało przy współpracy z tyską firmą Oberon 3D – liderem w dostarczaniu maszyn, urządzeń i narzędzi pomiarowych, w tym również specjalistycznego oprogramowania.

Chciałbym, żeby ten przyczółek naszej firmy stał się jej miejscem sztandarowym. – powiedział prezes Leszek Pietrzak – Dzięki symbiozie z uczelnią podwyższymy naszą merytorykę, a jednocześnie będziemy mieć kontakt z przyszłymi pracownikami, którzy już w czasie studiów będą praktykować na naszych urządzeniach.

Laboratorium jest efektem wspólnej inicjatywy, która w sposób naturalny zrodziła się przed dwoma laty, podczas branżowej konferencji z udziałem przemysłowców i badaczy. Jednym z pomysłodawców, obok prezesa Oberon 3D był prof. Wit Grzesik.

Wśród urządzeń znajdujących się w laboratorium, dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO, kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji i drugi współinicjator nowej placówki – wymienia skaner na światło kolorowe, który potrafi oddać barwę badanego elementu, co ma istotne znaczenie np. w bioinżynierii, gdzie bada się kształt tkanek, czy strukturę uszkodzonych kości, dwuzakresowy, optyczny skaner strukturalny mierzący z dokładnością 5 mikrometrów, traker do pomiarów dużych elementów oraz ramię pomiarowe sprzężone z głowicą laserową. Wspólną zaletą wszystkich zgromadzonych tu urządzeń jest ich wielka dokładność i szybkość wielokrotnie większa od klasycznych maszyn pomiarowych.

Z laboratorium będą korzystać studenci wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego, metrologia, na różnym poziomie i w różnych zakresach, jest bowiem obecna w programie kształcenia każdego inżyniera. Opiekunem nowego laboratorium jest Roman Chudy.

Jak zauważył dziekan Pospolita – w trudnych dla uczelni czasach jakość dydaktyki jest fundamentem.

I choć w najnowszym laboratorium można z dużą dokładnością zmierzyć niemal wszystko – to akurat korzyści, jakie będą zeń płynąć trzeba nazwać niepomiernymi!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego bardzo ważnego dla nas wydarzenia.

Czytaj więcej

Nowy doktor habilitowany

Marta-Bogdan Chudy
7.04.2017
thumb1

W dniu 23 marca br. Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk zaakceptowała uchwałę Komisji Habilitacyjnej podjętą w postępowaniu dr inż. Joanny Małeckiej o nadaniu jej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Pani dr inż. Joanna Małecka ukończyła w 2002 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera. Praca magisterska pt. ,,Struktura i własności technicznych stopów tytanu” realizowana była pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego.

W roku 2004 podjęła studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w dyscyplinie „Budowa i Eksploatacja Maszyn”. Opiekę naukową pełnił początkowo śp. profesor Stanisław Król, a w późniejszym okresie prof. dr hab. inż. Adam Hernas z Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymała w 2008 r., po obronie pracy doktorskiej zatytułowanej: „Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopów Ti-Al-Nb na osnowie faz międzymetalicznych”. W rok później podjęła pracę zawodową w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Działalność naukowa dr hab. inż. Joanny Małeckiej skoncentrowana jest na analizie żaroodporności stopów tytanu na osnowie faz międzymetalicznych.

Czytaj więcej

Publikacje Technologów

Dominika Hubacz-Rosinska
13.02.2017
thumb1

Wysoko oceniany i wyróżniany potencjał naukowy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego po raz kolejny znajduje swoje potwierdzenie w aktywności naukowej kadry akademickiej uczelni.

Jej efektem są nie tylko wyniki badań i ich implementacja w przemyśle czy organizowanie międzynarodowych konferencji naukowych, ale również liczne publikacje w prestiżowych, najlepszych światowych czasopismach naukowych wydawnictwa Elsevier. Tylko w ostatnim roku zespół naukowy profesorów Politechniki Opolskiej, dr hab. Grzegorza Królczyka oraz dr hab. inż. Piotra Niesłonego, opublikował 11 artykułów w najwyżej punktowanych czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Główne kierunki działalności naukowej zespołu naukowców KTMiAP koncentrują się na analizie i doskonaleniu procesów produkcyjnych. W szczególności prowadzone są badania procesu ubytkowego kształtowania materiałów w celu racjonalizacji tej obróbki oraz dążą do zwiększenia precyzji wykonania części maszyn. Główna tematyka badań dotyczy metrologii powierzchni, w tym analizy powierzchni pod kątem ich funkcjonalności, oraz trwałości narzędzi. Ponadto badania dotyczą zrównoważonego wytwarzania często rozumianego jako czysta produkcja. W tym też kontekście kluczowymi metodami zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji na środowisko jest redukcja zanieczyszczeń generowanych przez chłodzenie/smarowanie za pomocą cieczy obróbkowych. Poprowadzone badania dotyczą między innymi warunków chłodzenia strefy skrawania tj. obróbka na sucho czy chłodzenie z wykorzystaniem mgły olejowej (MQL, MQCL).

Oprócz wymienionych poniżej publikacji zespół naukowców KTMiAP w ostatnim roku opublikował 12 innych mniej punktowanych publikacji (15 – 25 pkt.) także z listy A MNiSW oraz kilkanaście publikacji z listy B. Osiągnięcia te są bardzo istotne, gdyż w dużej mierze wpływają na ocenę Wydziału przez komisję Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW.

Wybrane przykłady publikacji naukowców Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego za lata 2016-2017:

 1. Krolczyk G.M., Nieslony P. Maruda R.W., Wojciechowski S. Dry cutting effect in turning of a duplex stainless steel as a key factor in Clean Production, Journal of Cleaner Production, 142, pp. 3343-3354 (2017). IF 4,959 – 40 pkt.

 2. Maruda R.W., Krolczyk G.M., Feldshtein E., Szydlowski M., Legutko S., Pusavec F., Sobczak-Kupiec A. A Study on Droplets Sizes, Their Distribution and Heat Exchange for Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL), International Journal of Machine Tools and Manufacture, 100, pp. 81 – 92 (2016). IF 3,315 – 45 pkt.

 3. Wojciechowski S., Maruda R. W., Nieslony P., Krolczyk G.M. Investigation on the edge forces in ball end milling of hardened steel, International Journal of Mechanical Sciences, 119, pp. 360 – 369 (2016). IF 2,481 – 40 pkt.

 4. Maruda R. W., Krolczyk G.M., Feldshtein E., Nieslony P., Tyliszczak B., Pusavec F. Tool wear characterizations in finish turning of AISI 1045 carbon steel for MQCL conditions, Wear, 372-373, pp. 54-67 (2017). IF 2,323 – 35 pkt.

 5. Wojciechowski S., Twardowski P., Pelic M., Maruda R. W., Barrans S., Krolczyk G.M. Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model, Precision Engineering, 46, pp. 158 – 165 (2016). IF 1,914 – 30 pkt.

 6. Nieslony P., Krolczyk G.M., Zak K., Maruda R.W., Legutko S. Comparative assessment of the mechanical and electromagnetic surfaces of explosively clad Ti-steel plates after drilling process, Precision Engineering, 47, pp. 104 – 110 (2017). IF 1,914 – 30 pkt.

 7. Maruda R. W., Krolczyk G.M., Nieslony P., Wojciechowski S., Michalski M., Legutko S. The influence of tool wear on chip – tool interface for MQCL cooling conditions, Journal of Manufacturing Processes, 24P1, pp. 107 – 115 (2016). IF 1,771 – 25 pkt.

 8. Nieslony P., Cichosz P., Krolczyk G.M., Legutko S., Smyczek D., Kolodziej M. Experimental studies of the cutting force and surface morphology of explosively clad Ti –steel plates, Measurement, 78, pp. 129 – 137 (2016). IF 1,742 – 30 pkt.

 9. Krolczyk G.M., Krolczyk J.B., Maruda R.W., Legutko S., Tomaszewski M. Metrological Changes in Surface Morphology of High-Strength Steels in Manufacturing Processes, Measurement, 88, pp. 176 – 185 (2016). IF 1,742 – 30 pkt.

 10. Lehocka D., Klich J., Foldyna J., Hloch S., Krolczyk J.B., Carach J., Krolczyk G.M. Copper alloys disintegration using pulsating water jet, Measurement, 82, pp. 375–383 (2016). IF 1,742 – 30 pkt.

 11. Krolczyk G.M., Maruda R.W., Nieslony P., Wieczorowski M. Surface morphology analysis of Duplex Stainless Steel (DSS) in Clean Production using the Power Spectral Density, Measurement, 94, pp. 464 – 470 (2016). IF 1,742 – 30 pkt.
Czytaj więcej

,,Motor uczelni” w akcji - Konferencja ICMEM

Roman Chudy
6.12.2016
thumb1

Z początkiem grudnia w bazach naukowych Scopus oraz Web of Science ukazały się nagrodzone złotym i brązowym medalem artykuły naszych naukowców, zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji naukowej International Conference on Manufacturing Engineering and Materials ICMEM 2016.

Konferencja odbyła się w dniach 6-10 czerwca tego roku w Novym Smokovecu (Słowacja). Organizatorami konferencji byli: Faculty of Manufacturing Technologies TUKE z Presova, Institute of Geonics Czeskiej Akademii Nauk, towarzystwo naukowe TEAM International Society oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej pod kierownictwem ówczesnego dziekana prof. Tadeusz Łagody. Konferencja była forum wymiany informacji pomiędzy naukowcami a inżynierami zatrudnionymi w przemyśle. W konferencji uczestniczyło kilkanaście firm oraz naukowcy z 20 krajów.

Zaakceptowane prace naukowe (78 artykułów) opublikowane zostały we współpracy z wydawnictwem Elsevier w czasopiśmie Procedia Engineering i umieszczone na ScienceDirect. Edytorami tego wydawnictwa zostali prof. Sergej Hloch z Presova oraz prof. Grzegorz Królczyk z Wydziału Mechanicznego.

Wysoki poziom naukowy konferencji potwierdzony został ewaluacją i umieszczeniem w dniu materiałów konferencyjnych w bazach naukowych co daje autorom 15 pkt wg MNISW oraz indeksację w bazie WoS.

Wydział Mechaniczny reprezentowany był przez pracowników Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji: prof. Piotra Niesłonego oraz prof. Grzegorza Królczyka. Wkład naukowy Katedry został także doceniony przez komitet naukowy składający się ze 101 naukowców.

Otrzymaliśmy Złoty medal za najlepszą publikację naukową w części dotyczącej obróbki laserowej:

Prof. Piotr Niesłony wraz z doktorantami mgr inż. Krzysztof Jarosz, mgr inż. Piotr Löschner za publikację pt. „Effect of Cutting Speed on Surface Quality and Heat-affected Zone in Laser Cutting of 316L Stainless Steel”

oraz Brązowy medal za najlepszą publikację naukową w części dotyczącej obróbki skrawaniem:

Prof. Grzegorz Królczyk, prof. Piotr Niesłony i dr inż. Jolanta Królczyk za publikację pt. „Chip Formation Zone Analysis During the Turning of Austenitic Stainless Steel 316L under MQCL Cooling Condition”.

Czytaj więcej

Ważne wydarzenia

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.