Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Laboratorium tribologii

Laboratorium tribologii wyposażone jest w tribometr typu „pin on disc”, który umożliwia współpracę pary tribologicznej w układzie próbka – przeciwpróbka. Konstrukcja stanowiska badawczego pozwala na wyznaczenie współczynnika tarcia na podstawie pomiaru siły tarcia i siły normalnej za pomocą siłomierza piezoelektrycznego Kistler 9129AA wraz ze wzmacniaczem sygnału Kistler 5070A10100. Urządzenie umożliwia przeprowadzenie badań tribologicznych dla rożnych par trących.

Konstrukcja tribometru pozwala na płynną regulacją prędkości poślizgu w zakresie 0-1000 m/min oraz regulację obciążenia normalnego próbki w zakresie 30-300 N. Ponadto podczas badań tribologicznych możliwy jest pomiar temperatury metodą styką jak i bezstykową oraz pomiar drgań za pomocą akcelerometru. Wszystkie uzyskane wartości danych rejestrowane są przy pomocy odpowiednich karta pomiarowych NI w środowisku LabVIEW. Układ pozwala na pomiar wspołczynnika tarcia w warunkach tarcia suchego jak i w warunkach smarowania lub chłodzenia.

Laboratorium wyposażone jest także w tribometr posuwisto-zwrotny własnej konstrukcji wyposażony w układ pomiarowy bazujący na siłomierzu piezoelektrycznym Kistler 9129A. Układ pozwala na badania tarciowe, których możliwe jest skojarzenie różnych materiałów paty tribologicznej dla zmiennych warunków tarcia (siły docisku, prędkości tarcia).

Opiekun laboratorium: mgr inż. Roman Chudy , mgr inż. Marta Bogdan-Chudy

Wyposażenie

  • Tribometr typu pin-on-disc
  • Tribometr posuwisto-zwrotny

1
1
1
1
1
1

Wstecz


Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.