Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Podstawy Inżynierii Jakości (Studia I-go stopnia)


Instrukcje do laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości

Ćwiczenie 1 - Selekcja wyrobów z linii produkcyjnej na zgodne i niezgodne ze specyfikacją
Ćwiczenie 2 - Schemat blokowy (algorytm) procesu selekcji wymiarowej wyrobów
Ćwiczenie 3 - Arkusz kontrolny
Ćwiczenie 4 - Analiza korelacji i regresji dwóch zmiennych
Ćwiczenie 5 - Histogram, jego interpretacja i wykorzystanie
Ćwiczenie 6 - Analiza Pareto-Lorenza
Ćwiczenie 7 - Analiza przyczynowo-skutkowa (wykres K. Ishikawy)
Ćwiczenie 8 - Statystyczna kontrola procesu SPC przy pomocy kart kontrolnych stosowanych przy ocenie liczbowej
Ćwiczenie 9 - Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości. Karta p i karta np. Karta c i karta u.

Protokół pomiarowy do laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości

Protokół pomiarowy


Inżynieria Jakości (Studia II-go stopnia)


Instrukcje do laboratorium Inżynierii Jakości

Ćwiczenie 1 - Statystyczna kontrola odbiorcza partii wyrobów z selekcją wyrobów na zgodne i niezgodne ze specyfikacją
Ćwiczenie 2 - Ustalenie gradacji istotności przyczyn uszkodzeń (awarii) podzespołów samochodu za pomocą wykresu Pareto-Lorenza
Ćwiczenie 3 - Badanie stabilności i zdolności procesu wytwórczego poprzez wykonanie histogramu cechy mierzalnej partii wyrobów i analizy jego cech charakterystycznych
Ćwiczenie 4 - Komputerowo wspomagane SPC z wykorzystaniem karty x-MR
Ćwiczenie 5 - Komputerowo wspomagane SPC dla cechy niemierzalnej kartą kontrolną c
Ćwiczenie 6 - Komputerowo wspomagane SPC dla cechy mierzalnej kartą kontrolną EWMA
Ćwiczenie 7 - Komputerowo wspomagane SPC dla cechy mierzalnej kartą kontrolną CUSUM

Protokół pomiarowy do laboratorium Inżynierii Jakości

Protokół pomiarowy

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.