Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2016

Wstecz

 1. MARUDA R.W, FELDSHTEIN E., LEGUTKO S., KROLCZYK G.M.: Analysis of Contact Phenomena and Heat Exchange in the Cutting Zone Under Minimum Quantity Cooling Lubrication conditions, Arabian Journal for Science and Engineering

 2. NIESLONY P., CICHOSZ P., KROLCZYK G.M., LEGUTKO S., SMYCZEK D., KOLODZIEJ M. Experimental studies of the cutting force and surface morphology of explosively clad Ti –steel plates, Measurement, 78, pp. 129 – 137 (2016).

 3. MARUDA R.W., KROLCZYK G.M., FELDSHTEIN E., SZYDLOWSKI M., LEGUTKO S., PUSAVEC F., SOBCZAK-KUPIEC A.: A Study on Droplets Sizes, Their Distribution and Heat Exchange for Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL), International Journal of Machine Tools and Manufacture, 100, pp. 81 – 92 (2016).

 4. Kumar R., Chattopadhyaya S., Hloch S., Krolczyk G., Legutko S. Wear Characteristics and Defects analysis of Friction Stir Welded joint of Aluminium alloy 6061-T6, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability; 18 (1), pp. 128 – 135 (2016).

 5. Krolczyk J.B., Gapinski B., Krolczyk G.M., Samardzic I., Maruda R.W., Soucek K., Javadi Y., Legutko S., Nieslony P., Stas L. Topographic Inspection as a Method of Weld Joint Diagnostic, Tehnicki Vjesnik – Technical Gazette 23 (1), pp. 301 – 306 (2016).

 6. Jozwik J., Dziedzic K., Usydus I., Raos P., Krolczyk G.M. HS 6-5-2 Steel Surface Layer Development in Carbonitriding with ZEROFLOW Method, Tehnicki Vjesnik – Technical Gazette 23 (5), pp. 1405 – 1409 (2016).

 7. Javadi Y., Krolczyk G.M., Hloch S. Evaluation of Hoop Residual Stress Variations in the Thickness of Dissimilar Welded Pipes by Using the Lcr Ultrasonic Waves, Tehnicki Vjesnik – Technical Gazette 23 (2), pp. 329 – 335 (2016).

 8. Krolczyk G.M., Krolczyk J.B., Maruda R.W., Legutko S., Tomaszewski M. Metrological Changes in Surface Morphology of High-Strength Steels in Manufacturing Processes, Measurement, 88, pp. 176 – 185 (2016).

 9. Lehocka D., Klich J., Foldyna J., Hloch S., Krolczyk J.B., Carach J., Krolczyk G.M. Copper alloys disintegration using pulsating water jet, Measurement, 82, pp. 375–383 (2016).

 10. Kaplonek W., Nadolny K., Krolczyk G. M. The use of focus-variation microscopy for the assessment of active surfaces of a new generation of coated abrasive tools, Measurement Science Review, 16 (2), pp. 42 – 53 (2016).

 11. Wojciechowski S., Twardowski P., Pelic M., Maruda R. W., Barrans S., Krolczyk G.M. Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model, Precision Engineering, 46, pp. 158 – 165 (2016).

 12. Krolczyk G.M., Maruda R.W., Nieslony P., Wieczorowski M. Surface morphology analysis of Duplex Stainless Steel (DSS) in Clean Production using the Power Spectral Density, Measurement, 94, pp. 464 – 470 (2016).

 13. Maruda R. W., Krolczyk G.M., Nieslony P., Wojciechowski S., Michalski M., Legutko S. The influence of the cooling conditions on the cutting tool wear and the chip formation mechanism, Journal of Manufacturing Processes, 24P1, pp. 107 - 115 (2016).

 14. Wojciechowski S., Maruda R. W., Nieslony P., Krolczyk G.M. Investigation on the edge forces in ball end milling of hardened steel, International Journal of Mechanical Sciences, 119, pp. 360 – 369 (2016).

 15. Maruda R.W., Krolczyk G.M., Nieslony P., Krolczyk J.B., Legutko S. Chip formation zone analysis during the turning of austenitic stainless steel 316L under MQCL cooling condition, Procedia Engineering, 149, pp. 297 – 304 (2016).

 16. Grzesik Wit, Denkena Berend, Żak Krzysztof, Grove Thilo, Bergmann Benjamin: Energy consumption characterization in precision hard machining using CBN cutting tools. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2016, pp. 2839-2845.

 17. Grzesik Wit: Prediction of the Functional Performance of Machined Components Based on Surface Topography: State of the Art. Journal of Materials Engineering and Performance. 2016, pp. 4460-4468.

 18. Grzesik Wit, Denkena Berend, Żak Krzysztof, Grove Thilo, Bergmann Benjamin: Correlation Between Friction and Wear of Cubic Borone Nitride Cutting Tools in Precision Hard Machining. -Journal of Manufacturing Science and Engineering. 2016, pp. 1-6.

 19. Małecka Joanna: Oxidation Behavior of Al2O3 Coating on Ti-25Al-12.5Nb Alloy. Journal of Materials Engineering and Performance. 2016, s. 2951–2958.

 20. Kapłonek W., Nadolny K., Baran J., Królczyk G.M. Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego, Mechanik, 8 – 9, s. 1102 – 1103 (2016).

 21. Adamczuk K., Królczyk G.M., Wojciechowski S., Łozicki K. Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L, Mechanik, 8 – 9, s. 1184 – 1185 (2016).

 22. Królczyk G.M., Maruda R., Michalski M., Staszewski A. Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L, Mechanik, 8 – 9, s. 1186 – 1187 (2016).

 23. Jarosz K., Löschner P., Królczyk G. Weryfikacja i optymalizacja programów sterujących na frezarki CNC metodą elementów skończonych w środowisku programu TWS Production Module 3D, Mechanik, 10, s. 1458 – 1459 (2016).

 24. Maruda R., Legutko S., Królczyk G., Kot W. Wpływ warunków chłodzenia na siłę skrawania podczas toczenia stali C45, Mechanik, 10, s. 1512 – 1513 (2016).

 25. Kapłonek W., Nadolny K., Królczyk G.M. Zastosowanie mikroskopii różnicowania ogniskowego w ocenie czynnych powierzchni taśm ściernych z ziarnami Cubitron™ II, Development technology manufacturing engineering, (ISBN 978-83-64249-40-2), pod red. nauk.: T. Zaborowski, IBEN Gorzów Wlkp., Gorzów Wielkopolski 2016, Rozdział 8. s. 94 – 107.

 26. Niesłony Piotr, Grzesik Wit, Bartoszuk Marian, Habrat Witold: Analysis of mechanical characteristics of face milling process of Ti6Al4V alloy using experimental and simulation data. Journal of Machine Engineering. XXVII CIRP Sponsored Conference Machines And Manufacturing Optimization Karpacz 2016-03-13 - 2016-03-17.

 27. Niesłony Piotr, Żak Krzysztof, Chudy Roman: Ocena energetyczna wybranych parametrów stereometrii ostrza z CBN na kształtowanie powierzchni po toczeniu stali o podwyższonej twardości. Mechanik, 10, 2016, s. 1384-1385.

 28. Chudy Roman, Niesłony Piotr, Małecka Joanna: Fizykalne charakterystyki toczenia trudno skrawalnego stopu tytanu na osnowie fazy ortorombowej O (Ti₂AlNb). Mechanik, 10, 2016, s. 1464-1465.

 29. Jarosz Krzysztof, Löschner Piotr, Niesłony Piotr: Symulacja procesu formowania wióra z użyciem metody elementów skończonych. Mechanik, 10, 2016, s. 1456-1457.

 30. Bogdan-Chudy Marta, Niesłony Piotr: Badania stanowiskowe rozpływu ciepła w płytce skrawającej z powłoką narzędziową. Mechanik, 10, 2016, s. 1460-1461.

 31. Grzesik Wit, Małecka Joanna, Zalisz Zbigniew, Żak Krzysztof, Niesłony Piotr: Investigation of friction and wear mechanisms of TiAlN coated carbide against Ti6Al4V titanium alloy using pin-on-disc tribometer. Archive of Mechanical Engineering. 2016, 113-127.

 32. Chudy Roman, Grzesik Wit: Investigation of sequential machining processes in terms of power consumption and surface quality. Journal of Machine Engineering. 2016, pp. 67-74.

 33. Chudy Roman, Grzesik Wit: Możliwości zmniejszenia energochłonności obróbki sekwencyjnej stali utwardzonej. Mechanik, 10, 2016, s. 1374-1375.

 34. Niesłony P., Królczyk G., Cichosz P., Smyczek D., Bok A. Struktura geometryczna powierzchni otworów po wierceniu w materiale kompozytowym tytan-stal, Przegląd mechaniczny, 3, pp. 17 – 20 (2016).

 35. Bartoszuk Marian: Źródła niedoskonałości opisu podziału ciepła w strefie kontaktu. Mechanik, 10, 2016, s. 1372-1373.

 36. Bartoszuk Marian, Nosol Adrian: Badanie początkowej fazy zużywania się powlekanych ostrzy węglikowych. Mechanik, 10, 2016, s. 1374-1375.

 37. Rut Joanna, Bartoszuk Marian: Visualization techniques for production processes using the communication TCP/IP protocol. Mechanik, 11, 2016, pp. 1732-1733.

 38. Bartoszuk Marian, Aniszewicz Andrzej: Problemy w pomiarach średnicy na okręgu tocznym zestawów kołowych. Mechanik, 11, 2016, s. 1720-1721.

 39. Żak Krzysztof: Areal field and fractal based characteriza tion of hard surfaces produced by different machining operations. Journal of Machine Engineering, vol. 16, 2016, 24-32.

 40. Żak Krzysztof, Rząsa Mariusz: Wykorzystanie wymiaru fraktalnego do identyfikacji podobieństwa powierzchni. The use of fractal dimension to the identification of the similarity surface. -Mechanik.XVI Krajowa VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w technikach wytwarzania” Opole 2016-09-22 - 2016-09-23, 2016, 1868-1869.

 41. Prażmowski Mariusz, Muskała Krzysztof, Paul Henryk: Metoda wyznaczania kąta zderzania płyt w procesie zgrzewania wybuchowego. Mechanik, 11, 2016, s. 1734-1735.

 42. Rosiak Mariusz , Zastosowanie analizy obrazu metalograficznego do oceny porowatości w spiekach. Mechanik, 11, s. 1736-1737.

 43. Najwer Michał, Niesłony Piotr: Ocena mikrotwardości oraz własności wytrzymałościowych trimetalu AA2519-AA1050-TI6AL4V po różnych obróbkach cieplnych. Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 16-18.

 44. Prażmowski Mariusz, Rozumek Dariusz, Paul Henryk: Trwałość zmęczeniowa bimetalu cyrkon-stal w aspekcie charakterystyki złącza. -Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 12-15.

 45. Janusz Kalisz, Krzysztof Żak .:Analiza struktury geometrycznej powierzchni po obróbce sekwencyjnej stopu aluminium, MECHANIK nr 5-6/2016 s. 554-555.

 46. Pocica Anna, Krzywdziński Adam: Napawanie utwardzające stali 14MoV6-3. Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 51-53.

 47. Pocica Anna: Polacy w historii spawania. Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 8-11.

 48. Szmul Marcin, Bański Robert, Pocica Anna: Badania złącza spawanego rury tytanowej z płytą sitową wymiennika ciepła. Przegląd Spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 74-76.

 49. Lewandowski Janusz, Rozumek Dariusz, Hepner Maria : Badania połączeń spawanych poddanych wahadłowemu zginaniu. Przegląd spawalnictwa, vol 88, No 4, 2016, s. 23-26.

 50. Grzesik Wit.: Influence of surface textures produced by finishing operations on their functional properties. Journal of Machine Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 15—23.

 51. Skuza Wojciech, Paul Henryk, Berent Katarzyna, Prażmowski Mariusz, Bobrowski Piotr: Microstructure and Mechanical Properties of Ti/Cu Clads Manufactured by Explosive Bonding at Different Stand-Off Distances. Key Engineering Materials, vol. 716, 2016, pp. 464-471.

 52. Nosol A.: Pomiar składowych całkowitej siły skrawania za pomocą siłomierza tensometrycznego. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej. Mechanika z. 107, Opole-Pokrzywna, 2016, s. 149-152.

 53. Metelski A., Krile S., Maruda R.W., Legutko S, Krolczyk G.M. Dynamic programming approach in the optimization of tool life in turning process of duplex stainless steel DSS, Key Engineering Materials, vol. 686, 2016, pp. 143-148.

 54. Krolczyk G., Sedmak A., Kumar U., Chattopadhyaya S., Das A.K., Pramanik A. Study of heat-affected zone and mechanical properties of Nd-YAG laser welding process of thin titanium alloy sheet, Natural Resources & Engineering, 1 (2), pp. 51 – 58 (2016).

 55. Prażmowski Mariusz, Rozumek Dariusz , Paul Henryk, Influence of the Microstructure on the Fatigue Cracks Growth in the Joint Zirconium-Steel Made by Explosive Welding. Solid State Phenomena, vol. 258, 2016, pp. 619-622.

 56. Małecka Joanna. Protection of orthorhombic alloy by AlCrN coating. Trans Tech Publications, Key Engineering Materials, Vol. 687, 2016, pp. 619-622.

 57. Koziarska A., Wojciechowski S., Królczyk G. Rank of importance of milling parameters using statistical methods, Manufacturing processes. Actual problems, Tom I, Aplikacja nauk podstawowych w procesach wytwórczych, Studia i monografie z. 453, pod red. nauk.: M. Gajek, O. Hachkevych, A. Stanik-Besler, T. Wołczański, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.