Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2014

Wstecz

 1. GRZESIK W., KISZKA P., KOWALCZYK D., ŻAK K., RECH J.: Investigation of the machining process of spheroidal cast iron using cubic boron nitride (CBN) tools, 2013, Metalurgija 53 (2014) 1, pp. 33-36. (25pkt.)

 2. GRZESIK W. Machining of Spheroidal Ductile Iron, CIRP Encyclopedia of Production Engineering, 2014 Edition, Springer Reference.

 3. ROZUMEK D, HEPNER M., FASZYNKA S.: Influence of the titanium and its alloys microstructure on the fatigue crack parts, 2014, Key Engineering Materials, vols.592-593, pp 692-695, (2014). (8pkt)

 4. ROZUMEK D., HEPNER M., MARCISZ E. Fatigue crack growth in titanium alloy after hardening and ageing. Key Engineering Materials vol.598, pp. 213-218. (2014). (8pkt)

 5. MAŁECKA J: The effect of magnetron-deposited Al2O3 coating on the corrosion resistance of Ti-Al alloys in a 9%O2+0.2%HCI+0.08%SO2+N2 atmosphere, 2014, International Journal of Materials Research, Vol. 105, No. 1, pp. 65-74. (25pkt.)

 6. BARTOSZUK M., NOWAK A.: Monitorowanie temperatury skrawania, 2014, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1, Vol. 60, s.16-19. (7pkt.)

 7. PRAŻMOWSKI M., PAUL H., ROZUMEK D., MARCISZ E.: Influence of the microstructure near the interface on the fatigue life of explosively welded (carbon steel)/Zr clads, 2014, Key Engineering Materials, Vol. 592-593, pp.704-707. (8pkt)

 8. GRZESIK W.: Szlifowanie ściernicą CBN. Charakterystyka profilu topografii powierzchni utwardzonej stali po przeprowadzeniu procesu – cz. I, 2014, Stal Metale & Nowe Technologie, nr 3-4/2014, s. 24-26.

 9. MAŁECKA J: Characterization and Oxidation Behaviour of Al2O3 Coating Deposited on Ti-Al-Nb Alloy in air and in 9%O2+0,2%HCl+0,08%SO2+N2 Atmosphere, 2014, High Temperature Materials and Processes, DOI: 10.1515/htmp-2013-0112, (15 pkt.)

 10. ŻAK K., GRZESIK W.: Investigation of technological effects of ball burnishing after cryogenic turning of hard steel, 2014, Advances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 38, No. 1, pp. 37-52. (6pkt.)

 11. GRZESIK W.: Porównanie cech stereometrycznych chropowatości powierzchni tworzonych w toczeniu I szlifowaniu stali utwardzonej, 2014, Mechanik nr 4, s. 274-279. (7pkt.)

 12. PRAŻMOWSKI M., ROZUMEK D.: Rozwój pęknięć przy cyklicznym zginaniu w złączu cyrkon – stal powstałych w wyniku zgrzewania wybuchowego, 2014, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s. 58-63. (6pkt.)

 13. PRAŻMOWSKI M., PAUL H., ŻOK F.: Zastosowanie technologicznej warstwy pośredniej w układach platerowanych wybuchowo na przykładzie układu cyrkon-stal, 2014, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s.14-22. (6pkt.)

 14. POCICA A., NAJWER M.: Obróbka Cieplna zgrzewanych wybuchowo bimetali ze stali austenitycznych, 2014, Przegląd Spawalnictwa, nr 5, s. 54-58. (6pkt.)

 15. POCICA A., POPANDA W., NOWAK D.: Badania spoin wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych, 2014, Przegląd Spawalnictwa, nr 5, s. 59-63. (6pkt.)

 16. BAŃSKI R., ROZUMEK D.: Wpływ temperatury wygrzewania na trwałość zmęczeniową w bimetalach stal-tytan otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego, 2014, Przegląd Spawalnictwa, nr 4, s.18-22. (6pkt.)

 17. NIESŁONY P., GRZESIK W., CHUDY R., HABRAT W.: Meshing strategies in FEM simulation of the machining process, 2014, Archives of civil and mechanical engineering. Vol. 15, pp. 62–70.

 18. GRZESIK W., ŻAK K.: Characterization of surface integrity produced by sequential dry hard turning and ball burnishing operations, 2014, Journal of Manufacturing Science and Engineering, Vol. 136, pp. 031017-1 – 031017-9 (25pkt.)

 19. ŻAK K., GRZESIK W., PRAŻMOWSKI M.: Investigation of sequential cryogenic hard turning and Ball burnishing processes, Metalurgija 53 (2014) 4, pp. 521-525. (25pkt.)

 20. NIESŁONY P., GRZESIK W., LASKOWSKI P., SIENIAWSKI J.: Numerical and experimental analysis of residua stresses generated in the machining of Ti6Al4V titanium alloy, 2014, 2nd CIRP Conference on Surface Integrity (CSI) Procedia CIRP 13, pp. 78-83.

 21. GRZESIK W., ŻAK K., KISZKA P: Comparison of surface textures generated in hard turning and grinding operations, 2014, 2nd CIRP Conference on Surface Integrity (CSI) Procedia CIRP 13, pp. 84-89.

 22. GRZESIK W.: Szlifowanie ściernicą CBN, Charakterystyka profilu i topografii powierzchni utwardzonej stali po przeprowadzeniu procesu – cz. II, 2014, Stal Metale & Nowe Technologie, nr 5-6/2014, s. 21-23.

 23. GRZESIK W.: Wpływ obróbki sekwencyjnej na topografię powierzchni ze stali utwardzonej, 2014, Mechanik nr 5-6, s. 350 – 363. (7pkt.)

 24. GRZESIKK W., RECH J., ŻAK K.: Determination of friction in metal cutting with tool wear and flank face effects, 2014, Wear, Vol. 317, pp. 8 – 16. (35pkt.)

 25. GRZESIK W., ŻAK K.: Assessment of friction incorporating tool wear effect, 2014, Journal of Machine Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 5-15. (8 pkt.)

 26. NIESŁONY P., GRZESIK W., ŻAK K., LASKOWSKI P.: 3D FEM simulations and experimental studies of the turning process of inconel 718 superalloy, 2014, Journal of Machine Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 16-26. (8 pkt.)

 27. ŻAK K.: Influence of grinding conditions on the topographic characteristic of machined surfaces, 2014, Journal of Machine Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 47-56. (8 pkt.)

 28. BARTOSZUK M.: Model analityczny maksymalnej temperatury wierzchniej strony wióra, 2014, Mechanik nr 8-9, s.535-542. (płyta CD) (7pkt.)

 29. NIESŁONY P., HABRAT W.: Badania eksperymentalne oraz symulacyjne MES dla różnych modeli konstytutywnych procesu frezowania stopu Ti6Al4V, 2014, Mechanik nr 8-9, s.63-72. (płyta CD) (7pkt.)

 30. ŻAK K., GRZESIK W.: Ocena struktury geometrycznej powierzchni po toczeniu i szlifowaniu stali utwardzonych, 2014, Mechanik nr 8-9, s.525-531 (płyta CD) (7pkt.)

 31. MAŁECKA J: Oxidation resistance of AlCrN coating deposited on Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni Alloy, 2014, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, Issue 2, pp.621-627. (25pkt.)

 32. GRZESIK W., RECH J.: Topografia powierzchni po bardzo dokładnym szlifowaniu taśmą ścierną, 2014, Mechanik nr 10, s. 806-808. (7pkt.)

 33. POCICA A.: Spawanie w budowie pojazdów do 1939r., 2014, Przegląd spawalnictwa, nr 1, s.51-55. (6 pkt.)

 34. POCICA A.: Spawanie łączników stal- aluminium- stop aluminium wykonanych metodą zgrzewania wybuchowego, 2014, Katalog dyplomów komplementarnych, interdyscyplinarne Innowacyjne Zespoły Naukowców i Przedsiębiorców, s.149-162.

 35. ROSIAK M.: „Nowe możliwości w wytwarzaniu części z proszków metali”, cz.I, Przegląd Techniczny, nr 4/2014, s.12-15.

 36. ROSIAK M.: „Nowe możliwości w wytwarzaniu części z proszków metali”, cz.II, Przegląd Techniczny, nr 5/2014, s.14-17.

 37. ROSIAK M..: „Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw z branży wytwórczej”, Przegląd Techniczny, nr 7-8/2014, s.16.

 38. PRAŻMOWSKI M.: Mechanical properties of zirconium/steel bimetal fabricated by means of explosive welding at varied detonation velocities, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 59/2014 Issue 3, pp. 1137-1142. (25pkt.)

 39. PRAŻMOWSKI M., PAUL H., ŻOK F.: The effect of heat treatment on the properties of zirconium - carbon steel bimetal produced by explosion welding, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 59/2014 Issue 3, pp. 1143-1149. (25pkt.)

 40. PAUL H., MORGIEL J., BAUDIN T., BRISSET F., PRAŻMOWSKI M., MISZCZYK M.: Characterization of explosive weld joints by TEM and SEM/EBSD, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 59/2014 Issue 3, pp. 1129-1136. (25pkt.)

 41. KAROLCZUK A., KLUGER K., KOWALSKI M., PRAŻMOWSKI M.: Wpływ prędkości łączenia bimetalu stal-cyrkon na wartość naprężeń resztkowych wyznaczonych metodą nawiercania, XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo, maj 2014, s. 4-9.

 42. PAWLICZEK R., PRAŻMOWSKI M.: Badanie zmian własności stali S355 wywołanych obciążeniami blokowymi z udziałem wartości średniej, XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Bydgoszcz - Fojutowo, Maj 2014, s. 343-350.

 43. BOK A.: Application of titanium alloys as structural materials, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 353/2014 z. 104, s. 25-28.

 44. NIEZGODA K., BOK A.: Platerowanie jako metoda nakładania warstw wierzchnich, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki (4), 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 145-149.

 45. NIEZGODA K.: Odkształcanie wysokoenergetyczne – mikrostruktura strefy przetopienia bimetalu Tytan-Nikiel, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 353/2014 z. 104, s. 137-140.

 46. NIEZGODA K.: Platerowanie jako metoda nakładania warstw wierzchnich, Dokonania naukowe doktorantów II, 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 74.

 47. NIEZGODA K., BOK A.: Metoda oznaczania mikrotwardości w strefie złącza blach platerowanych TiNi, Metodologia badań wykorzystywana przez młodych naukowców, pod red. Bochentyn B., Walkowicz M., 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 157-164.

 48. NIEZGODA K., BOK A.: Mikrogeometria strefy złącza blachy platerowanej Tytan-Nikiel, cz. II, Dokonania młodych naukowców 3/2014, Nr 4 Cz. I, 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 601-604.

 49. NIEZGODA K., BOK A.: Mikrogeometria strefy złącza blachy platerowanej Tytan-Nikiel, cz. II, Dokonania młodych naukowców 3/2014, Nr 4 Cz. II, 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 605-609.

 50. BOK A., GUZOAŁOWSKA-TIC J., TIC W.: Effects of catalysts on emissions of pollutants from combustion processes of liquid fuels, Cilvil and Environmental Engineering Reports, 2014, 13(2), pp. 5-17. (5pkt.)

 51. NIEZGODA K., BOK A.: Rozkład złącza w strefie blach platerowanych: Tytan –Nikiel, Dokonania młodych naukowców 1/2014, Nr 2 2014, Kraków, Wyd.: CREATIVETIME, s. 580-583.

 52. GRZESIK W., ŻAK K.: Friction modelling in metal cutting with integrated tool wear effects, 2014, Advances In Manufacturing Science And Technology, Vol. 38, No.3, pp. 5-19. (6pkt)

 53. SAMARDZIOVA M., ŻAK K.: Evaluation of surface topography and bearing properties of hard turned surfaces using differently shaped PCBN tools, 2014, Advances In Manufacturing Science And Technology, Vol. 38, No.3, pp. 45-53. (6pkt)

 54. ŻAK K., GRZESIK W.: Charakterystyka powierzchni po nagniataniu tocznym stali 100Cr6, 2014, Mechanik, nr11, s. 340-351. (7pkt)

 55. PAUL H., FARYNA M., MORGEL J., PRAŻMOWSKI M.: Charakterystyka zmian strukturalnych w strefie połączenia platerów na bazie stali i metali reaktywnych wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu, Polska metalurgia w latach 2011-2014, red. wyd. Świątkowski K., Wyd. Naukowe „AKAPIT”, s .791-806.

 56. GRZESIK W.: Metodyka wyznaczania współczynnika tarcia w skrawaniu nieortogonalnym z uwzględnieniem zużycia ostrza, 2014, Mechanik nr12, s.977-980. (7pkt)

 57. Prażmowski M., Paul H., Morgiel J.: Wpływ zmian strukturalnych w strefie połączenia na własności mechaniczne platerów (stal węglowa)/cyrkon zgrzewanych z wykorzystaniem energii wybuchu, 2014, Obróbka plastyczna metali, nr 4, s. 257-276. (6pkt.)

 58. KROLCZYK G., NIESLONY P., LEGUTKO S. Microhardness and Surface Integrity in turning process of duplex stainless steel (DSS) for different cutting conditions, 2014, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 23(3), pp. 859 – 866. (20pkt.)

 59. KROLCZYK G., LEGUTKO S., NIESLONY P., GAJEK M. Study of the surface integrity microhardness of austenitic stainless steel after turning, 2014, Tehnički Vjesnik - Technical Gazette 21, 6 (2014), pp. 1307 – 1311. (15pkt.)

 60. KRÓLCZYK G., NIESŁONY P., LEGUTKO S. STOIC A. Microhardness changes gradient of the duplex stainless steel (DSS) surface layer after dry turning, Metalurgija 53 (2014) 4, pp. 529-532. (25pkt.)

 61. BOGDAN-CHUDY M.: Tarcie w procesie skrawania, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 353/2014 z. 104, s. 13-16.

 62. CHUDY R.: Badanie energochłonności procesu skrawania, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Nr 353/2014 z. 104, s. 29-30.

 63. FASZYNKA S., ROZUMEK D., HEPNER M.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych przy skręcaniu w próbkach o przekroju prostokątnym, 2014, Przegląd Mechaniczny, nr 6, s. 39-44. (5pkt.)

 64. BOK A.: Modyfikatory stosowane w procesach spalania olejów opałowych, 2014, Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, s.17-2.

 65. BOK A., WARDACH I: wpływ temperatury na lepkość substancji ropopochodnej-lekkiego oleju opałowego, Dokonania młodych naukowców1/2014 s. 299-301.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.