Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2013

Wstecz

 1. GRZESIK W.: Rozwój i możliwości aplikacyjne przemysłu na potrzeby medycyny i dentystyki, 2013, Mechanik, nr 1, s. 5-12.

 2. MAŁECKA J.: Odporność na korozję wysokotemperaturową stopu na osnowie fazy γ-TiAl podczas utleniania w środowisku zawierającym chlorowodór, 2013, Ochrona przed korozją, nr 2, s. 44-46.

 3. GRZESIK W.: Podstawy projektowania i optymalizacji ekologicznych procesów obróbki skrawaniem, 2013, Mechanik, nr 3, s. 153-164.

 4. CHUDY R.: Wpływ metody oraz warunków obróbki strumieniowo-ściernej na chropowatość powierzchni po powłoki ochronne, 2013, Mechanik, nr 3, s.212-214.

 5. MAŁECKA J.: Odporność na utlenianie powłoki AlCrN naniesionej metodą PVD na stop Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1si-0,2Ni, 2013, Inżynieria Materiałowa, nr 1, s. 13-18.

 6. GRZESIK W.: Nagniatanie utwardzonych elementów maszyn, 2013, Stal Metale & Nowe Technologie, nr 3-4, s. 56-60.

 7. BARTOSZUK M.: Numeryczne modelowanie rozpływu ciepła w strefie skrawania dla stali C45, 2013, Biuletyn WAT, Vol. LXII, nr 1, s.79-88.

 8. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Sensitivity analysis of the constitutive models in FEM-based simulation of the cutting process, 2013, Journal of Machine Engineering, Vol. 13, nr 1, pp. 106-116.

 9. NIESŁONY P.: Obróbka skrawaniem dominuje w usługach, 2013.

 10. MAŁECKA J.: The surface layer degradation of γ-TiAl phase based alloy, 2013, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 58, Issue 1 2013, pp. 31-37.

 11. CHUDY R.: Struktura geometryczna powierzchni w obróbce sekwencyjnej, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14 czerwca 2013, Opole-Pokrzywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Mechanika nr kol. 349, z. 102, s. 23-26.

 12. BOGDAN M.: Struktura geometryczna powierzchni w skrawaniu materiałów utwardzonych, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14 czerwca 2013, Opole-Pokrzywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Mechanika nr kol. 349, z. 102, s. 13-16.

 13. KISZKA P.: Badanie mechanicznych i termicznych oddziaływań w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotowej CBN, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14 czerwca 2013, Opole-Pokrzywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Mechanika nr kol. 349, z. 102, s. 67-70.

 14. KOWALCZYK D.: Badanie oraz modelowanie tarcia i zużycia w skrawaniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotowej i CBN, VII Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, 12-14 czerwca 2013, Opole-Pokrzywna, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Mechanika nr kol. 349, z. 102, s 71-74.

 15. BOGDAN M.: Badanie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnej austenitycznej X6CrNiTi18-10 stosowanej na zbiorniki ciśnieniowe, 2013, XXXVII Sesja Studencka Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej, s. 408-414.

 16. CHUDY R.: Wybrane aspekty procesu przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, 2013 XXXVII Sesja Studencka Determinanty innowacyjności w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej, s. 404-407.

 17. GRZESIK W., ŻAK K.: Friction quantification in the oblique cutting with CBN chamfered tools, 2013, Wear, Vol. 304, pp. 36-42.

 18. GRZESIK W., KOWALCZYK D., ŻAK K.: A New mechanistic friction model for the oblique cutting with tool wear effect, 2013, Tribology International, Vol. 66, pp. 49-53.

 19. GRZESIK W., ŻAK K.: Producing high quality hardened parts using sequential hard turning and ball burnishing operations, 2013, Precision Engineering, Vol. 37, pp. 849-855.

 20. KISZKA P., ŻAK K, BOGDAN M.: Struktura geometryczna powierzchni z żeliwa sferoidalnego uzyskana po obróbce dokładnej ostrzami z ceramiki azotkowej i CBN, 2013, Mechanik nr 8-9, s. 209-216.

 21. ŻAK K., GRZESIK W., CHUDY R.: Porównanie topografii powierzchni części stali utwardzonej po toczeniu i obróbce ściernej, 2013, Mechanik nr 8-9, s. 279-284.

 22. NIESŁONY P, GRZESIK W., CHUDY R.: Wpływ dyskretyzacji modelu narzędzia na efekt symulacji MES procesu skrawania, 2013, Mechanik nr 8-9, s.89-96.

 23. ŻAK K., GRZESIK W., KISZKA P., KOWALCZYK D.: Skrawanie żeliwa sferoidalnego narzędziami z ceramiki azotkowej i CBN, 2013, Mechanik nr 8-9, s.634-642.

 24. MAŁECKA J: The effect of magnetron-deposited Al2O3 coating on the corrosion resistance of Ti-Al alloys in a 9%O2+0.2%HCI+0.08%SO2+N2 atmosphere, 2013, International Journal of Materials Research.

 25. MAŁECKA J: The influence of AlCrN coating on the high-temperature corrosion resistance of Ti-46Al-7Nb alloy in an atmosphere containing 9%O2+0.2HCI+0.08%SO2+N2, 2013, International Journal of Materials Research, pp. 885-891.

 26. GRZESIK W., RECH J., ŻAK K., KOWALCZYK D., KISZKA P.: Applicability of various cutting tool materials to the machining of spheroidal cast iron, 2013, Proceedings of NAMRI/SME, Vol. 41.

 27. MAŁECKA J.: Stopy tytanu na osnowie faz międzymetalicznych TiAl(γ) i Ti3Al(α), 2013, Mechanik nr 10, s.888 – 890.

 28. NIESŁONY P., GRZESIK W.: Modelowanie procesu i operacji skrawania metodą elementów skończonych (MES), cz. I. Podstawy i programy symulacyjne, 2013, nr 10, s. 825 – 832.

 29. POCICA A., BIENIAS Z.: 20lat Polskiego Towarzystwa Spawalniczego, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2013, nr 5, s. 77-79.

 30. POCICA A.: Od parowozu do luxtropedy. Spawanie gazowe w naprawach taboru kolejowego, część I, Przegląd spawalnictwa, 2013, nr 3, s. 21-26.

 31. POCICA A.: Od parowozu do luxtropedy – cz. II. Spawanie w naprawach i produkcji taboru kolejowego, Przegląd spawalnictwa, 2013, nr 4, s. 41-47.

 32. NIESŁONY P., GRZESIK W., LASKOWSKI P., HABRAT W.: FEM-based modelling of the influence of thermophysical properties of work and cutting tool materials on the process performance, 2013, 14CIRP Conference on Modeling of Machining Operations, pp. 3-8.

 33. ROZUMEK D, HEPNER M., MARCISZ E.: Rozwój pęknięć zmęczeniowych w stopie tytanu po hartowaniu i starzeniu, 2013.

 34. NIESŁONY P., GRZESIK W., CHUDY R., LASKOWSKI P., HABRAT W.: 3D FEM simulation of titanium machining, 2013, International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies - NEWTECH 2013, pp. 31-40.

 35. NIESŁONY P., GRZESIK W.: Modelowanie procesu i operacji skrawania z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) cz. II. Przykłady zastosowań praktycznych, 2013, Mechanik, nr 11, s. 909 – 917.

 36. ROSIAK M.: The results of consolidation of sinters being deformed under complex loading condition, 2013, Archives of metallurgy and materials, Vol. 58, Issue 4, pp. 1197-1205.

 37. BOGDAN-CHUDY M.: Wpływ obróbki cieplnej na podatność na korozję międzykrystaliczną stali X20Cr13 stosowanej na łopatki turbin parowych, 2013, Płock, Młodzi dla techniki, Wybrane problemy naukowo-badawcze mechaniki i inżynierii materiałowej, s. 121-127.

 38. PRAŻMOWSKI M., ROZUMEK D.: Technika Spawalnicza w praktyce, Poradnik inżyniera, konstruktora i technologa, Wydawnictwo VERLAG DASHOFER, Warszawa 2013, roz.14.

 39. PAUL H., LITYŃSKA-DOBRZAŃSKA L., PRAŻMOWSKI M.: Microstructure and Phase Constitution Near the Interface of Explosively Welded Aluminium/Copper Plates, 2013, Metallurgical and Materials Transactions A, ISSN 1073-5623, Vol. 44a, nr 4, pp. 3836-3851.

 40. PRAŻMOWSKI M., ROZUMEK D.: Badania zmęczeniowe próbek płaskich przy zginaniu w bimetalu cyrkon-stal, 2013, Przegląd Mechaniczny, nr 11/13, ISSN 0033-2259, s. 22-28.

 41. PRAŻMOWSKI M., PAUL H., ŻOK F.: Wpływ obróbki cieplnej na własności oraz strukturę bimetalu cyrkon/(stal węglowa) wykonanego technologia zgrzewania wybuchowego, 2013, Rudy i metale nieżelazne R 58/2013, nr 11 s. 644-651.

 42. Paul H., Prażmowski M., Morgiel J., Faryna M., Skuza W.: Przemiany fazowe w strefie połaczenia blach zgrzewanych wybuchowo, 2013, Rudy i metale nieżelazne R 58/2013, nr 11 s. 611-614.

 43. KROLCZYK G., LEGUTKO S., NIESLONY P., GAJEK M.: Impact of the cutting parameters onto microhardness of austenitic stainless steel surface layer, pod red. D. Lahocka, J. Carach, L. Knapcikova, S. Hloch – TEAM Society 2013, Volume V, Number 1, ISSN: 1847-9065, s. 124 – 129.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.