Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2011

Wstecz

 1. GRZESIK W.: Stan bieżący i prognozy modelowania procesu skrawania i operacji obróbkowych, SOS Wrocław/Opole, 2011, s. 78 - 92.

 2. MAŁECKA J., GRZESIK W.: Mechanizmy zużycia ostrza z ceramiki azotowej w skrawaniu żeliwa sferoidalnego, SOS Wrocław/Opole, 2011, s. 135 - 138.

 3. ŻAK K., GRZESIK W.: Wpływ stereometrii ostrza z ceramiki mieszanej na strukturze geometryczną powierzchni części kształtowanych w stanie utwardzonym, SOS Wrocław/Opole, 2011, s. 341 - 347.

 4. NIESŁONY P.: Modelowanie MES oddziaływań cieplnych w procesie toczenia dla zdefiniowanych właściwości termofizycznych materiałów narzędziowych, SOS Wrocław/Opole, 2011, s. 210 - 217.

 5. BARTOSZUK M., GRZESIK W.: Numerical prediction of interface temperature using updated Finite Difference Approach, 13th CRIP Conference, 2011, pp. 232-239.

 6. NIESŁONY P., ROSÓŁ M., BOREK P.: Technologiczne aspekty racjonalizacji czasu obróbki skrawaniem, Racjonalność w funkcjonowaniu organizacji - rozwój przez wiedzę. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2011, s.143-153.

 7. GRZESIK W., BROL S.: Identification of surface generation mechanisms based on process feed-back and decomposition of feed marks, 2011, Advanced Materials Research, Vol 223, pp. 505-513.

 8. GRZESIK W., MAŁECKA J.: Documentation of tool wear progress in the machining of nodular ductile iron with silicon nitride-based ceramic tools, 2011, CIRP Annals Manufacturing Technology,Vol.60, Issue1 s.121-124.

 9. GRZESIK W., MAŁECKA J.: Żeliwo ADI – atrakcyjny I przyszłościowy materiał konstrukcyjny, Stal, Metale &Nowe Technologie, 5-6/2011 s. 72 – 75.

 10. MAŁECKA J., ŻOK F.: Oznaczenie odporności na korozję międzykrystaliczną stali nierdzewnej (The results of intercrystalline corrosion resistance tests of stainless steel), 2011, Nauka i Praktyka - Staże zawodowe w przedsiębiorstwach, edycja II, Studia i Monografie, Politechnika Opolska, rozdział 5, z 293,s.47-54.

 11. GRZESIK W., MAŁECKA J.: Obróbka ubytkowa tytanu i stopów Ti-Al. na osnowie faz międzymetalicznych, 2011, Stal, Metale &Nowe Technologie, 9-10/2011 s. 136 – 142.

 12. GRZESIK W., MAŁECKA J., KOWALCZYK D, KISZKA P.: Wear behavior of nitride ceramic cutting tools in the machining of nodular cast iron, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2011, vol.35, pp. 5 – 16.

 13. AŁECKA J., GRZESIK W., KOWALCZYK D, KISZKA P.: Analiza obrazowa stanu zużycia ostrza z ceramiki azotowej po skrawaniu żeliwa sferoidalnego, Tribologia, 2/2011/236 s. 71 – 84.

 14. BARTOSZUK M.: Numeryczne modelowanie rozpływu ciepła w strefie skrawania dla stali C45, Techniki Komputerowe w Inżynierii, 2011, s. 57-58.

 15. BARTOSZUK M.: Symulacja oddziaływań termicznych w strefie skrawania, SOS Wrocław/Opole, 2011, s. 202 – 209.

 16. GRZESIK W., ŻAK K.: Comparative investigations of cutting process of nodular cast iron with carbide and ceramic tools, 2011, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, Vol.31 nr 2, pp. 27-36.

 17. ŻAK K., GRZESIK W.: Ocena stanu powierzchni części utwardzonych po sekwencyjnej obróbce wiórowej, ściernej i nagniataniu, 2011, Innowacyjne Technologie Wytwarzania, s. 325-335, Kraków.

 18. MAŁECKA J.: Wpływ powłoki Al2O3 na przebieg utleniania stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni na osnowie fazy γ 61543; - TiAl, Ochrona przed korozją, Vol. 54, nr 12/2011, s. 23-26KISZKA P., KOWALCZYK D., GRZESIK W.: Wysokowydajne skrawanie żeliwa sferoidalnego z użyciem narzędzi CBN, 2011, Innowacyjne Technologie Wytwarzania, s. 15-24, Kraków.

 19. MAŁECKA J.: Wpływ powłoki Al2O3 na przebieg utleniania stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni na osnowie fazy γ 61543; - TiAl, Ochrona przed korozją, Vol. 54, nr 12/2011, s. 23-26

 20. NIESŁONY P., GRZESIK W.: Optimization procedures for machining operations on CNC machine tools, Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57/2, 2011, s.224-227.

 21. GRZESIK W.: Wytwarzanie elementów dla energetyki niekonwencjonalnej, Mechanik 12/2011.

 22. GRZESIK W.: Polepszanie jakości technologicznej i użytkowej części z materiałów utwardzonych, Cz. I. Obróbka wspomagana i hybrydowa, Mechanik 7/2011 s. 564-569.

 23. GRZESIK W.: Machining of Hard Materials, Ed. J. Paulo Davim, Springer, London, 2011, chapter 3, pp 87-114.

 24. KWIATKOWSKA E., NIESŁONY P., GRZESIK W.: The Numerical Investigation of Stress Distribution on the Rake Face for Grooved Cutting Tool Inserts, 2011, Advanced Materials Research, Vol 223, pp. 304-313

 25. NIESŁONY P., KWIATKOWSKA E., GRZESIK W.: Modeling of Temperature and Stress Distributions in the Cutting Zone Using FEM Lagrangian Method, 2011, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, Vol.31 nr 4, pp. 29-37.

 26. NIESŁONY P., KWIATKOWSKA E., GRZESIK W.: Modeling of Temperature and Stress Distributions in the Cutting Zone Using FEM Lagrangian Method, 2011, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Poznań, Vol.31 nr 4, pp. 29-37.

 27. Grzesik W., Żak K.: Improvement of surface finish on hardened steel parts using superfinish and multipass burnishing operations, The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, 14th-15th September 2011, Brno, p. 25-30.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.