Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2010

Wstecz

 1. GRZESIK W.: Hybrydowe sposoby polepszania jakości technologicznej i użytkowej części z materiałów utwardzonych, SOS Łódź, 2010, s. 97-110.

 2. KOWALCZYK D., KISZKA P., GRZESIK W., ŻAK K.: Zużycie ostrza w toczeniu żeliwa sferoidalnego ostrzami z ceramiki azotowej i jego wpływ na przebieg procesu skrawania, SOS Łódź, 2010.

 3. NIESŁONY P.: Struktura geometryczna powierzchni po toczeniu spiekanego materiału konstrukcyjnego na bazie żelaza, SOS Łódź, 2010, s. 357-364.

 4. GRZESIK W., BROL S., ŻAK K.: Ocena chropowatości powierzchni 2D i 3D po toczeniu różnych materiałów konstrukcyjnych, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2010, vol.56, s. 44-45.

 5. GRZESIK W., KRUSZYNSKI B., RUSZAJ A.: Surface integrity of machined surfaces, 2010, chapter 5.

 6. GRZESIK W., NIESŁONY P., BARTOSZUK M.: Programowanie obrabiarek NC/CNC, wydanie II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, 2010

 7. GRZESIK W.: Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych, wydanie II zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, 2010.

 8. GRZESIK W., LATOŚ H.: New constructions of cutting tools with large inclination angles for associative machining, Scientific Technical Committee „C”, CIRP 2010.

 9. GRZESIK W., ŻAK K.: High Performance machining of nodular cast iron using coated carbide and ceramic tools, Advances in Production Engineering, APE 2010, pp.333-342.

 10. NIESŁONY P., GRZESIK W., KWIATKOWSKA E.: FEM-Based Thermal Modelling of the Cutting Process Using Updated Thermophysical Properties of Tool Materials, Advances in Production Engineering, 2010, pp.325-332.

 11. GRZESIK W.: Wizje i strategie wytwarzania cz. I, Mechanik nr 3/2010, s.145 – 151.

 12. GRZESIK W.: Wizje i strategie wytwarzania cz. II, Mechanik nr 4/2010, s.232 – 239.

 13. MAŁECKA J., ŻAK. K.: Żeliwo ADI jako nowoczesny materiał konstrukcyjny – własności i zastosowanie, Mechanika 2010, nr 337/2010 z. 97.

 14. MAŁECKA J., HERNAS A.: Wpływ SO2 na wysokotemperaturowe utlenianie stopu Ti-46 Al.-7 Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni, Ochrona przed korozją 10/2010,vol. 53, s.486-488.

 15. MAŁECKA J., GRZESIK W.: High temperature corrosion of Ti-46 Al.-7 Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni intermetalics-based alloys in N2-O2-SO2 environments, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2010, vol. 43, pp. 252–259.

 16. KISZKA P.: Analiza procesu toczenia żeliwa sferoidalnego ostrzem z pokrywanej ceramiki azotkowej, Mechanika nr 334/2010, z. 96.

 17. KOWALCZYK D.: Stan geometryczny powierzchni żeliwa sferoidalnego po toczeniu narzędziami z czystej ceramiki azotowej i pokrywanej Mechanika nr 334/2010, z. 96.

 18. GRZESIK W., ŻAK K.: Machining performance of nodular iron with coated cutting tools, j. Materials and Product Technology, 2010, vol.37, pp.30-45.

 19. MAŁECKA J., GRZESIK W., HERNAS A.: An investigation on oxudation wear mechnisms of Ti-46 Al.-7 Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni intermetalic – based alloys, Corosion Science, 2010, pp. 263-272.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.