Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2008

Wstecz

 1. GRZESIK W.: Influence of tool wear on surface roughness in hard turning using differently shaped ceramic tools. WEAR, 265, 2008, pp.327-335.

 2. GRZESIK W., ZALISZ Z.: Wear phenomenon in the hard steel machining using ceramic tools. Tribology International. 41, 2008, pp. 802-812.

 3. GRZESIK W.: Wear behaviour of mixed ceramic tools and deterioration of surface finish in the machining of an AISI 5140 hardened alloy steel. International Journal of Machining and Machinabillity of Materials, Vol. 4, No. 1, 2008, pp. 51-62.

 4. GRZESIK W.: Wear of ceramic tools in hard machining. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Vol. 26, Issue 2, 2008, pp.127-130.

 5. ŻAK K., GRZESIK W.: Wpływ zużycia ostrza na proces skrawania żeliwa sferoidalnego. XXIII Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, 22-24 październik 2008, Jarnołtówek. Zeszyty Naukowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Mechanika Nr 327/2008, z. 92, s. 19-20

 6. BROL S., GRZESIK W.: Conventional and unconventional methods of geometrical characterization of machined surfaces. VIIIth International Scientific Conference “Coordinate Measuring Technique”. Bielsko-Biała, Ustroń, March 31-April 2, 2008, pp. 325-330.

 7. RECH J., CLAUDIN C., GRZESIK W., ZALISZ Z.: Characterization of the friction properties of various coatings at the tool/chip/workpiece interfaces in dry machining of AISI 4140 steel. Proc. Inst. Mech. Engn., Part J. Engineering Tribology, Vol. 222, 2008, pp. 617-627.

 8. RECH J., KERMOUCHE G., CLAUDIN C., KHELLOUKI A., GRZESIK W.: Modelling of the residual stresses induced by belt finishing on a AISI52100 hardened steel. International Journal of Material Forming, Vol. 1, 2008, pp.567-570.

 9. GRZESIK W., BARTOSZUK M.: Investigation on temperature distribution at the tool-chip interface under variable heat transfer conditions. Advances in Manufacturing Science and Technology. Vol. 32, No 3, 2008, s. 5-14.

 10. GRZESIK W., NIESŁONY P.: FEM-based thermal modelling of the cutting process using power law-temperature dependent concept. Archives of Materials Science and Engineering. Vol. 29, Issue 2. 2008, s. 105-108.

 11. KWIATKOWSKA E.: The influence of friction in FEM simulation of chip formation. Advances in Manufacturing Science and Technology. Vol. 32. No. 2, 2008, s. 39-52.

 12. NIESŁONY P.: Thermal modelling of the cutting process using FEM simulation with updated thermophysical properties of tool materials. Advances in Manufacturing Science and Technology. Vol. 32. No. 3, 2008, s. 15-25.

 13. NITEK W., WASIAK Z., WOJCIECHOWSKI J.: Retrofitting obrabiarek z wykorzystaniem narzędzi Open Source. Mechanik Nr 3/200, s. 155-161.

 14. NITEK W., WASIAK Z., WOJCIECHOWSKI J.: Ocena efektywności modernizacji obrabiarek. Mechanik Nr 2/2008, s. 112-115.

 15. ŻAK K., GRZESIK W.: Osobliwości procesu skrawania żeliwa sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej. Obróbka skrawaniem, Innowacje. Pod redakcją Jerzego Stósa. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Kraków 2008, s. 225-235.

 16. NIESŁONY P.: Problem modelowania termofizycznych właściwości wielowarstwowych narzędziowych powłok ochronnych. XXIII Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, 22-24 październik 2008, Jarnołtówek. Oficyna Naukowa Politechniki Opolskiej, Zeszyty Naukowe, Mechanika Nr 327/2008, z. 92, s. 17-18.

 17. NIESŁONY P.: Zastosowanie MES do modelowania procesu skrawania ostrzami z twardymi powłokami narzędziowymi. Obróbka skrawaniem, Innowacje. Pod redakcją Jerzego Stósa. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Kraków 2008, s. 217-224.

 18. GRZESIK W: Advanced Machining Processes of Metallic Materials, Theory, Modelling and Applications, Elsevier, Amsterdam, 2008.

 19. DAVIM, J. PAULO (Ed.) Machining: Fundamentals and Recent Advances. Chapter 4 “Machining of Hard Materials”, 2008, XIV, 375 p. 222 illus., Hardcover, ISBN: 978-1-84800-212-8

 20. GRZESIK W., NIESŁONY P.: FEM-based modelling of the cutting process using mixed input data. 11th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations. September 16-18, 2008, Washington, USA, p. 147-153.

 21. CLAUDIN C., RECH J., GRZESIK W., ZALISZ Z.: Characterization of the frictional properties of various coatings at the tool/chip/workpiece interfaces in dry machining of AISI 4140 steel. 11th ESAFORM 2008 Conference on Material Forming. 23-25 April 2008, Lyon, France, 617-627.

 22. RECH J., KERMOUCHE G., CLAUDIN C., KHELLOUKI A., GRZESIK W.: Modelling of the residual stresses induced by belt finishing on a AISI52100 hardened steel. 11th ESAFORM 2008 Conference on Material Forming. 23-25 April 2008, Lyon, France.

 23. GRZESIK W., RECH J., ŻAK K., CLAUDIN C., GASCHKA H.: Tribo-contact phenomenon in the machining of nodular iron with coated carbide and ceramic tools. 2nd International Conference Innovative Cutting Processes and Smart Machining. October 22-23, 2008, Cluny, Burgundy, France.

 24. ZALISZ Z., MORKA P., GRZESIK W.: Sprawdzian położenia segmentów rury giętej zespołu nośnego „Fiat 169 CARRIER” w przestrzeni 3D. VIIIth International Scientific Conference “Coordinate Measuring Technique”. Bielsko-Biała, Ustroń, March 31-April 2, 2008, s. 123-131.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.