Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2007

Wstecz

 1. GRZESIK W., BROL S.: Wavelet and fractal approach to surface roughness characterization after finish turning of different workpiece materials, Journal of Materials Processing Technology, 2009, Vol. 209, pp. 2522-2531.

 2. MALECKA J., GRZESIK W., and HERNAS A.: An investigation on oxidation wear mechanisms of Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni intermetalic - based alloys, Corrosion Science, 2010, No. 52, pp. 263-272. (available online 15 September 2009)

 3. BROL S., GRZESIK W.: Analysis of the components of surface profile and their influences on the surface roughness after turning, Archives of Mechanical Technology and Automation, 2009, Vol. 29, No. 2, pp. 41-48.

 4. GRZESIK W., NIESŁONY P., BARTOSZUK M.: Modelling of the cutting process- analytical and simulation methods, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2009, Vol. 33, No. 1, pp. 5-29.

 5. GRZESIK W., ŻAK K.: Mechanical, thermal and tribological aspects of the machining process of nodular iron with coated carbide and ceramic tools, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2009, Vol. 33, No. 1, pp. 31-43.

 6. BROL S., GRZESIK W.: Continuous wavelet approach to surface profile characterization after finish turning of three different workpiece materials, Advances in Manufacturing Science and Technology, 2009, Vol. 33, No. 1, pp. 45-57.

 7. GRZESIK W.: Analytical and Mechanistic Modelling of Machining Process, Chapter 2, p. 71.

 8. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Modelowanie procesu skrawania z zastosowaniem metody elementów skończonych, Obróbka skrawaniem, Zaawansowana Technika, pod. red. H. Latosia, rozdział D19, s. 171-191.

 9. MAŁECKA J.: Energia aktywacji utleniania stopu Ti-46Al-7Nb, XXIV Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”, Mechanika nr 332/2009, z. 95, s. 49-50.

 10. GRZESIK W., ŻAK K.: A tool evolution-based model of the cutting process for nodular cast iron with coated carbide and silicon nitride cutting tools, Proceedings of 12th CIRP Conference on Modelling of Machining Operations, 2009, 7-8 May, Donosta-San Sebastian, Spain, pp. 309-314.

 11. GRZESIK W., BROL S., ŻAK K.: Ocena chropowatości powierzchni 2D i 3D po toczeniu różnych materiałów konstrukcyjnych, Konferencja „Metrologia w procesach wytwarzania”, 23-25 września 2009, Żerków, s. 151-156.

 12. GRZESIK W., RECH J.: Characterization of the surface integrity induced by several superfinishing manufacturing procedures including hard turning, belt finishing and honing on a AISI52100 hardened steel, International Journal of Advances in Machining and Forming Operations, January – June 2009, Vol.1, No. 1, pp. 37-46.

 13. GRZESIK W., BARTOSZUK M.: Prediction of temperature distribution in the cutting zone using finite difference approach, International Journal of Machining and Machinability of Materials, 2009, Vol. 6, Nos. 1/2, pp. 43-53.

 14. GRZESIK W.:Conventional Processes: Microturning, Microdrilling and Micromilling, Nano and Micromachining (chapter 4), 2009, pp71-100.

 15. ŻAK K.: Zjawiska tirbologiczne w skrawaniu zeliwa sferoidalnego ostrzami z węglika spiekanego I ceramiki azotkowej, Mechanika nr 332/2009, z. 95, s. 59.

 16. ŻAK K., GRZESIK W., BROL S.: Finish turning of nodular cast iron using different cutting tool inserts, Archiwum technologii maszyn i automatyzacji, 2009, s. 21-32

 17. GRZESIK W., ŻAK K., BROL S.: Surface finish in turning of nodular cast iron using coated carbide and silikon nitride ceramic tools, Manufacturing technology, 2009, Vol.9, pp .31-39.

 18. GRZESIK W.: Wear development on wiper AL2O3-TiC mixed ceramic tools in hard machining of high strength steel, Wear, 2009 Vol.266, pp. 1021-1028.

 19. GRZESIK W., RECH J., ŻAK K., CLAUDIN C.: Machining performance of pearlitic-ferritic nodular cast iron with coated carbide and silikon nitride ceramic tools, International journal of Machine Tools&Manufacture, 2009, pp. 125-133.

 20. BARTOSZUK M. GOMÓŁKA L.: Obrabiarki NC/CNC od podstaw –cz.I, Napędy sterowanie, 2009, Nr 9(125), s.173.

 21. BARTOSZUK M. GOMÓŁKA L.: Obrabiarki NC/CNC od podstaw –cz.II, Napędy sterowanie, 2009, Nr 11(127), s.116.

 22. GRZESIK W., LATOŚ H.: Możliwości i potrzeby wspomagania nauką przemysłu z uwzględnieniem wysokowydajnego skrawania, Inżynieria Maszyn, 2009, R.14, s. 15-40

 23. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Zwiększenie produktywności i jakości procesów obróbki ubytkowej, Inżynieria Maszyn, 2009, R.14, s. 41-63.

 24. GRZESIK W.: Skrawalność nowych i trudno obrabialnych materiałów konstrukcyjnych, Inżynieria Maszyn 2009, R.14, s. 82-98.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.