Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2006

Wstecz

 1. GRZESIK W. Composite layer-based analytical models for tool-chip interface temperatures in machining medium carbon steels with multi-layer coated cutting tools. Journal of Materials Processing Technology. 176, 2006, 102-110.

 2. GRZESIK W, ZALISZ Z., KRÓL S., NIESŁONY P.: Investigations on friction and wear mechanisms of the PVD-TiAlN coated carbide in dry sliding against steels and cast iron. Wear. 261, 2006, 1191-1200.

 3. GRZESIK W.: Advanced machining technologies for complex titanium parts. 4th International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, 27-29 September 2006, Kraków, s. 81-90.

 4. GRZESIK W., ŻAK K.: . Machining of nodular iron parts using differently coated cutting tools. 4th International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, 27-29 September 2006, Kraków, s. 91-100.

 5. KWIATKOWSKA E.: Accuracy of the surface roughness prediction in machining steels using the reference methodology. 4th International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, 27-29 September 2006, Kraków, s. 119-128.

 6. GRZESIK W.: Modelling of the thermal behaviour of metal cutting process. 1st Jubilee Scientific Conference Manufacturing Engineering in Time of Information Society. 1-2 June 2006, Gdańsk, s. 129-136.

 7. HUREY I., GRZESIK W.: Influence of the modified surface layer of parts subjected to friction hardening on the low- cycle fatigue of steels. XIII Internation Colloquium “Mechanical Fatigue of Metals”, 25-28 September 2006, Ternopil, Ukraine, s. 338-343.

 8. HUREY I.: Matematyczne modelowanie dokładności montażu części z powierzchniami po obróbce ściernej. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Modułowe technologie i konstrukcje w budowie maszyn”, 7-9 czerwca 2006, Rzeszów, s. 71-77.

 9. ГУРЕЙ І.В., ХИТРОВ І.О.: Відновлення посадочних отворів корпусних деталей сталевими розмірними зміцненими втулками та анаеробними полімерними матеріалами. XXVI Mеждународнaя Kонференция. Композиционные материалы в промышленности. Ялта, 2006, c. 52-54.

 10. ГУРЕЙ І.В., ГЖЕСІК В.: Вплив модифікації поверхневого шару при фрикційному зміцненні на підвищення довговічності деталей машин. XIII Международная Научно Теническая Конференця Машиностроение иТехносфера XXI Века. 2006, c. 338-343.

 11. GRZESIK W., ŻAK K.: Wpływ struktury i właściwości mechanicznych żeliw na ich skrawalność. XXI Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”. 25-27 październik 2006, Rožnov pod Radhoštem, Czech Republik. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanik z. 88, Nr 318/2006, s. 317-322.

 12. ZALISZ Z.: Investigation on tribological features of the CrN, TiN and DLC coatings in dry sliding against austenitic steel, carbon steel and cast iron. XXI Międzynarodowe Sympozjum „Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów”. 25-27 październik 2006, Rožnov pod Radhoštem, Czech Republik. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria Mechanik z. 88, Nr 318/2006, s. 323-328.

 13. GRZESIK W., WANAT T.: Surface finish generated in hard turning of quenched alloy steel parts using conventional and wiper ceramic inserts. International Journal of Machine Tools & Manufacture.46, 2006, 1988-1995.

 14. GRZESIK W., WANAT T., RECH J.: Comparison of surface finish produced in hard machining using different cutting and abrasive tools. North American Manufacturing Research Conference NAMRC Thirty-Three, 23-26 May 2006, Milwaukee, Wisconsin,, USA, vol. 34, s. 421-428.

 15. GRZESIK W., ZALISZ Z., KRÓL S.: Tribological behaviour of TiAIN coated carbides in dry sliding tests. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2006., Vol. 17, Iss. 1-2, s. 181-184.

 16. GRZESIK W., RECH J., WANAT T.: Surface integrity of hardened steel parts in hybrid machining operations. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 2006, Vol. 18, Iss. 1-2, s. 367-370.

 17. BROL S., GRZESIK W.: Zastosowanie ciągłej transformaty falkowej do oceny profili chropowatości powierzchni po obróbce zahartowanej stali AISI52100. Archives of Mechanical Technology and Automation. Vol. 26, nr 2, 2006, 103-112.

 18. GRZESIK W., ZALISZ Z., KRÓL S.: Tribological behaviour of TiAIN coated carbides in dry sliding tests. International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’ 2006, 1-2 July-August 2006, Gliwice- Wisła, s. 74.

 19. GRZESIK W., RECH J., WANAT T.: Surface integrity of hardened steel parts in hybrid machining operations. International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’ 2006, 1-2 July-August 2006, Gliwice- Wisła 2006, s.74.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.