Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2005

Wstecz

 1. GRZESIK W., BARTOSZUK M., NIESŁONY P.: Finite element modelling of temperature distribution in the cutting zone in turning processes with differently coated tools. Journal of Materials Processing Technology, 164-165, 2005, s. 1204-1211.

 2. GRZESIK W., WANAT T.: Comparative assessment of surface roughness produced by hard machining with mixed ceramic tools including 2D and 3D analysis. Journal of Materials Processing Technology, 169, 2005, s. 364-371.

 3. KRÓL S., ZALISZ Z., HEPNER M.: Comparison of the friction and wear properties of titanium and oxidised titanium in dry sliding against sintered high speed steel HS18-0-1 and against C45 carbon steel. Journal of Materials Processing Technology, 164-165, 2005, s. 868-875.

 4. GRZESIK W., BARTOSZUK M., NIESŁONY P.: Finite difference method-based simulation of temperature fields for application to orthogonal cutting with coated tools., Machining Science and Technology, Vol. 9, No. 4, 2005s. 529-546.

 5. GRZESIK W.: Analytical models based on composite layer for computation of tool-chip interface temperatures in machining steels with multilayer coated cutting tools. Annals of the CIRP, 2005, vol. 54/1, s. 91-94.

 6. ZALISZ Z., WATTS A., MITCHELL S.C., WRONSKI A. S.: Friction and wear of lubricated M3 Class 2 sintered high speed steel with and without TiC and MnS additives. Wear, 258, 2005, s. 701-711.

 7. KRÓL S., ZALISZ Z., HEPNER M., HANASZ W.: Zużycie ścierne warstwy powierzchniowej TiA16V4 po tlenoazotowaniu. Inżynieria Materiałowa, 2005, nr 5, s. 385-387.

 8. KWIATKOWSKA E.: FEM Simulation and experimental verification of chip breaking performance for coated grooved inserts. 8th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, May 10-11, Chemnitz, Germany, 2005, s. 469-475.

 9. GRZESIK W., NIESŁONY P., BARTOSZUK M.: Comparative assessment of the tool temperature prediction using analytical and simulation models. 8th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, May 10-11, Chemnitz, Germany, 2005, s. 659-666.

 10. GRZESIK W., BARTOSZUK M., NIESŁONY P.: Finite element modelling of temperature distribution in the cutting zone in turning processes with differently coated tools. 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering COMMENT 2005, May 16-19, Gliwice-Wisła, Poland s. 259-262.

 11. KRÓL S., ZALISZ Z., HEPNER M.: Comparison of the friction and wear properties of titanium and oxidised titanium in dry sliding against sintered high speed steel HS18-0-1 and against C45 carbon steel. 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering COMMENT 2005, May 16-19, Gliwice-Wisła, Poland 2005, s. 371-374.

 12. KWIATKOWSKA E.: Modelling cutting force in turning operations using reference methodology. 5thInternational Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC, 12-13.09.2005, Košice, Slovakia, s. 43-48.

 13. GRZESIK W., RECH J., WANAT T.: Comparative study of the surface roughness produced in various hard machining processes. 3rdInternational Congress on Precision Machining ICPM 2005, October 18-19, Wien, Austria 2005, s. 125-131.

 14. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Applications of thermal protective coatings to dry machining of steels at different cutting speeds. 3rdInternational Congress on Precision Machining ICPM 2005, October 18-19, Wien, Austria, 2005, s. 119-124.

 15. GRZESIK W.,WANAT T.: Hard turning of quenched alloy steel parts using conventional and wiper ceramic inserts. North American Manufacturing Research Conference NAMRC Thirty-Three, May, 24-27,2005, New York, USA.2005, vol. 33, s. 9-16.

 16. GRZESIK W., KRÓL S., ČIŽEK L.,HUBAČKOVÁ J.: Machining titanium and its alloys: state-of-the-art. 10th International Conference Theoretical and Experimental Problems of Materials Engineering Progress in Materials Engineering. August 30 – September 1, 2005, Rožnov pod Radhoštĕm Czech Republic, 2005, s. 89-95.

 17. GRZESIK W.: A survey of current knowledge on machining titanium and itts alloys. 5thInternational Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC, 12-13.09.2005, Košice, Slovakia.2005, s. 21-25.

 18. ŻAK. K.: Analiza wpływu powłok na tribologiczne charakterystyki w skrawaniu żeliwa sferoidalnego5thInternational Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC, 12-13.09.2005, Košice, Slovakia, 2005, s. 103-106.

 19. GRZESIK W.: Przegląd technik pomiarów wspólrzędnościowych na obrabiarkach CNC. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, 15-17 września, 2005, Lublin.2005, s. 97.

 20. KRÓL S., ZALISZ Z., HEPNER M.: Zużycie tarciowe utlenionego i azotowanego tytanu w parze trącej ze stalą szybkotnącą. X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, 6-9 września, Stare Jabłonki, 2005, s. 279-291.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.