Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2004

Wstecz

 1. KRÓL S., GRZESIK W., ZALISZ Z., HEPNER M.: Frictional behaviour of oxygen diffusion hardened titanium in dry sliding against Co-28Cr-5W-4Fe-3Ni-1Si cobalt alloy. Tribology International. 2004, 37, s. 633-643.

 2. KRÓL S., PTACEK L., ZALISZ Z., HEPNER M.: Friction and wear properties of titanium and oxidises titanium in dry sliding against hardened C45 steel. Journal of Materials Processing Technology. 2004, 157-158, s. 364-369.

 3. GRZESIK W., BARTOSZUK M., NIESŁONY P.: FDM – based simulation of temperature fields for application to orthogonal cutting with coated tools. 7th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, May 04-05,2004, Cluny, France. 2004, s. 163-170.

 4. GRZESIK W.: Machining technology in modern industry-new trends and applications. 7th Esaform Conference on Material Forming, Esaform, April 28-30, 2004,Trondheim, Norway. 2004, s. 701-704.

 5. GRZESIK W., WANAT T.: Hard part machining of quenched alloy steel of 60 HRC hardness using conventional and wiper ceramic inserts. VI International Scientific Conference „Mechanical Technology 2004”. , 29-30 September, 2004, Sul’ov, Slovak Republic. 2004. s. 110-120.

 6. KRÓL S., ZALISZ Z., HEPNER M.: Zużycie tarciowe natlenionego i azotowanego powierzchniowo tytanu w parze trącej ze stalą szybkotnącą. XIX Międzynarodowe Sympozjum, Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. 30.11-2.12.2004, Rožnov pod Radhoštěm. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 78, Nr 298/2004, s. 261-266.

 7. KRÓL S., ZALISZ Z.: Oxygent diffusion in titanium and its abrasive wear, Wiley-VCH. Proceedings of the 10th World Conference on Titanium “Ti-2003 Science and Technology”, Hamburg. Weinheim, 2004, III, s. 1699-1706.

 8. HUBAČKOVĂ J.,ČIŽEK L., JONŠTA Z., KRÓL S., GRZESIK W., SZULC Z., GAŁKA A.: Strukturni charakteristiky třivrstvého kompozitu ocel-titan-hlinik. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej Seria Mechanika. 2004,78, 298/2004, 85-88.

 9. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Physics based modelling of interface temperatures in machining with multilayer coated tools at moderate cutting speeds. International Journal of Machine Tools & Manufacture. . 2004, 44, s. 889-901.

 10. GRZESIK W., BARTOSZUK M., NIESŁONY P.: Finite difference analysis of the thermal behaviour of coated tools in orthogonal cutting of steels. Finite difference analysis of the thermal behaviour of coated tools in orthogonal cutting of steels. 2004, 44, s. 1451-1462.

 11. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Prediction of friction and heat flow in machining incorporating thermophysical properties of the coating-chip interface. Wear. 2004, 256, s. 108-117.

 12. KWIATKOWSKA E.: Wybór metody modelowania do prognozowania chropowatości powierzchni po toczeniu. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. 2004, vol. 24 nr 2, s. 29-38.

 13. NIESŁONY P.: Analityczny model rozpływu ciepła podczas toczenia stali ostrzami z powłokami wielowarstwowymi. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. 2004, vol. 24 nr 2, s. 61-68.

 14. GRZESIK W., WANAT T.: An investigation of 2D and 3D-surface microtopography produced by hard part machining. Advances in Manufacturing Science and Technology. 2004, vol. 28 nr 4 s

 15. GRZESIK W., NIESŁONY P., BARTOSZUK M.: A model for the cutting heat partitioning in multilayer coating-steel couples. 7th Esaform Conference on Material Forming, Esaform, April 28-30, Trondheim, Norway. 2004, s. 749-752.

 16. GRZESIK W., WANAT T., MILLER T.: An investigation of 2D and 3D-surface microtopography produced by hard part machining. IIIth International Conference on Advances in Production Engineering APE’2004, June 17-19, Warsaw, Poland. 2004, s. 315-324.

 17. KWIATKOWSKA E.: A study on modelling the surface roughness and cutting force in turning operations. IIIth International Conference on Advances in Production Engineering APE’2004, June 17-19, Warsaw, Poland. 2004, s. 269-278.

 18. ŻAK K., GRZESIK W.: Analiza tribologiczna narzędzi powlekanych twardymi i kompozytowymi warstwami w skrawaniu żeliwa sferoidalnego. XIX Międzynarodowe Sympozjum, Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów. 30.11-2.12.2004, Rožnov pod Radhoštěm. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Mechanika z. 78, Nr 298/2004, s.309-313.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.