Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2003

Wstecz

 1. GRZESIK W., BROL S.: Hybrid approach to surface roughness evaluation in multistage machining processes, Journal of Materials Processing Technology, 134, 2003, s. 265-272.

 2. GRZESIK W.: Friction behaviour of heat isolating coatings in machining: mechanical, thermal and energy-based considerations, International Journal of Machine Tools & Manufacture. 43, 2003, s. 145-150.

 3. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Thermophysical-property-based selection of tool protective coatings for dry machining of steels, Journal of Manufacturing Science and Engineering, vol. 125, s. 689-695.

 4. GRZESIK W., NIESŁONY P.: A complete model for friction in machining: mechanical, thermal and energy-based aspects, The 6th International ESAFORM Conference on Material Forming, 28-30 April, Salerno, Italy, 2003, s. 515-518.

 5. GRZESIK W., WANAT T., BROL S.: A study of roughness profile generation in hard turning and grinding, The 6th International ESAFORM Conference on Material Forming, 28-30 April, Salerno, Italy, 2003, s. 579-582

 6. GRZESIK W., NIESŁONY P.: A computation approach to evaluate temperature and heat partition in machining with multiplayer coated tools, International Journal of Machine Tools &Manufacture, 43, 2003, s. 1311-1317.

 7. GRZESIK W., NIESŁONY P.: A study of influences of the tool-chip interface characteristics on the process performance, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 23, nr 2, s. 43-52.

 8. GRZESIK W., NIESŁONY P.; Characterization of interfacial friction in orthogonal cutting when using heat isolating coatings, Advances in Manufacturing Science and Technology, vol. 27, No.2, 2003, s. 5-16.

 9. GRZESIK W.: State of the art of metal cutting processes and technologies, Proceedings of the 3rd International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, 24-26 September 2003, Kraków, s. 87-104.

 10. GRZESIK W., BROL S., WANAT T.: 2D Characterisation of surface roughness produced on hardened 40H steel parts, Proceedings of the 3rd International Conference on Machining and Measurements of Sculptured Surfaces, 24-26 September 2003, Kraków, s. 193-202.

 11. GRZESIK W., ZALISZ Z., NIESŁONY P., KRÓL S., Comparative study of PVD-TiAIN coated carbide in dry sliding against steels and cast iron, 2nd International Conference on Tribology in Environmental Design 2003, 8-10 September, Bournemouth University, UK, s. 149-158.

 12. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Investigating relationships between the interface characteristics and cutting process performance, 2nd International Congress of Precision Machining, ICPM 2003, 3-6 September, Prague-Czech Republic, s. 111-117.

 13. GRZESIK W., BROL S., WANAT T.: Prediction of surface finish in complex technological processes, 2nd International Congress of Precision Machining, ICPM 2003, 3-6 September, Prague-Czech Republic, s. 118-124.

 14. BROL S., GRZESIK W.: Zastosowanie pakietu oprogramowania ACP do oceny profili chropowatości powierzchni, 1st International Scientific- Technical Conference, Metrology in Production Engineering, Kraków, 25-27 września 2003, Tom 1, s.53-61.

 15. KRÓL S., HEPNER M., ZALISZ Z., GRZESIK W.: Friction and wear of the oxidized titanium in dry sliding against Co-28Cr-5W-4Fe-3Ni-1Si cobalt alloy, 2nd International Conference on Tribology in Environmental Design 2003, 8-10 September, Bournemouth University, UK, s. 291-300.

 16. ZALISZ Z., GRZESIK W.: Mechanizmy zużywania powłoki PVD-TiAIN podczas tarcia suchego ze stalami i żeliwem, XVIII Międzynarodowe Sympozjum , Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Svratka 25-27 XI 2003, Zeszyty Naukowe PO, Nr 290/2003, z. 76, s. 321-326.

 17. GRZESIK W., NIESŁONY P., ŻAK K.: Wyznaczanie charakterystyk termofizycznych materiałów konstrukcyjnych i powłok narzędziowych, , XVIII Międzynarodowe Sympozjum , Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów, Svratka 25-27 XI 2003, Zeszyty Naukowe PO, Nr 290/2003, z. 76, s.327-332.

 18. BROL S., WANAT T.: Dwuwymiarowa charakterystyka chropowatości powierzchni po obróbce stali w stanie utwardzonym, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, vol. 23 nr 2, 2003, s. 15-24.

 19. КВЯТКОВСКА Е., ТАРАНЕНКО В., СОБАШЕК А.: Технологическая наследственность при обработке валов и рекомендации по последовательности их обработки, Acta Mechanica Slovaca, Košice , 3/2003, Ročnik 7, s.215-224.

 20. HEPNER M., ZALISZ Z., KRÓL S.: Własności tribologiczne natlenionego powierzchniowo tytanu w funkcji obciążenia, Материалы Международной НаучноـТехнической Конференции, 26-30 мая 2003г., Севастооль, st. 42-45.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.