Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 2000

Wstecz

 1. HOSZOWSKI T.: Wskaźniki zużycia ostrzy ceramicznych w warunkach toczenia przerywanego, The 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, Koszyce 3-4. 07.2000r., PL 32-35.

 2. HOSZOWSKI T.: Właściwości skrawne ostrzy ze spieków ceramicznych w warunkach toczenia przerywanego, Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Awtomobilnyj Transport, Sewastopol 4-8.09. 2000r., s. 108-112

 3. KWIATKOWSKA E.: Rozwój modeli do prognozowania całkowitej wydolności obróbkowej, The 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, Koszyce 3-4. 07.2000r. PL 68-71.

 4. KWIATKOWSKA E.: Określanie obszaru łamania wióra na podstawie kryterim energetycznego, Materiały IV Międzynarodowe, Naukowo-Technicznej Konferencji Awtomobilnyj Transport, Sewastopol 4-8.09. 2000r., s. 40-45.

 5. BERNAT P.: Cechy sygnałów siły jako symptomy diagnostyczne naturalnego zużycia ostrza dla płytek z profilowaną powierzchnią natarcia, The 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, Koszyce 3-4. 07.2000r., PL12-15.

 6. BERNAT P., BARTECKI K.: Niektóre aspekty przydatności sieci neuronowej typu FFBP do oceny stanu procesu skrawania, Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Awtomobilnyj Transport, Sewastopol 4-8.09. 2000r., s. 89-96.

 7. BARTOSZUK M.: Zastosowanie pakietu KSPT/WIN do wspomagania projektowania technologii obróbki części typu wałek, Materiały IV Międzynarodowej Naukowo-Technicznej Konferencji Awtomobilnyj Transport, Sewastopol 4-8.09. 2000r., s. 96-100.

 8. GRZESIK W.: Kontrolowanie fizycznego mechanizmu procesu skrawania poprzez synergetyczne oddziaływania twardych pokryć, Międzynarodowa Konferencja Naukowa OM 2000, 11-12 maja Kraków, tom I, s. 161-168.

 9. GRZESIK W.: The Influence of Thin Hard Coatings on Frictional Responses in the Orthogonal Cutting Process, International Workshop on Friction and Flow Stress in Cutting and Forming ENSAM - PARIS, January, 25TH - 26TH 2000, page 83-90.

 10. GRZESIK W.: The influence of thin hard coatings on frictional behaviour in the orthogonal cutting process, Tribology International 33, 2000 pp. 131-140.

 11. GRZESIK W.: An integrated approach to evaluating the tribo-contact for coated cutting inserts, Int. J. Sci. Tech. Fric. WEAR, 240 (2000) 9-19

 12. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Pow³oki - nowatorska i prosta droga do kontrolowania procesu skrawania, The 3rd International Scientific Conference Development of Metal Cutting DMC 2000, Koszyce 3-4. 07.2000r. PL 28-31

 13. GRZESIK W., NIESŁONY P., ZALISZ Z.: Assessing the ability of metal-on-coating pairs to modify frictional responses with application to the cutting process, 1st International Conference on Tribology in Environmental Design 2000, Professional Engineering Publishing Ltd, 2000, Bournemouth, Wielka Brytania, s. 147-154,

 14. GRZESIK W., NIESŁONY P.: The influence of thin hard coatings on friction in the orthogonal cutting process, North American Manufacturing Research Conference NAMRC XXVIII, Transactions of NAMRI/SME, 2000, s. 113-118.

 15. GRZESIK W., NIESŁONY P.: Thermal characterisation of the chip-tool interface when using coated turning inserts, Journal of Manufacturing Processes, Vol.2, No.2, 2000, s. 79-87.

 16. ТАРАНЕНКО В.: Управление качеством обработки прецизионных деталей из титановых сплавов, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Obróbka Materiałów" Stan obecny i kierunki rozwoju OM'2000 tom II, Kraków 11-12 maja 2000 s. 257-264, 100%

 17. ТАРАНЕНКО В., ЛЕВЧЕНКО А.: Повышение стойкости инструмента при обработке отверстий, Оптимизация производственных процессов: Сб. науч. тр. Севастоп. гос. техн. ун. т. Севастополь, 2000. N 3, c. 173-175, 60%

 18. ТАРАНЕНКО В.: Техпнологические основы управления процессом точения валов малой жесткости. Сб. трудов VII Международной Научно -Технической Конференции Машиностроениe и Техносфера на Рубеже XXI века 11-17 сентября 2000г. в гор. Севастополе Донецк-2000- C. 127-130, 100%

 19. ТАРАНЕНКО В., ЛЕВЧЕНКО А. НАЗАРЕНКО Д.: Оптимизация режимов обработки при глубоком сверлении VII Medunarodna Konferencija Fleksibilne Tehnologije MMA 2000 Zbornik Radova Novi Sad, jun 2000, s. 15-16, Yugoslavia, 60%

 20. ТАРАНЕНКО В., ТАРАНЕНКО Г.: Обеспечение точностой надежности автоматизированной токарной обработки VII MEDUNARODNA KONFERENCIJA FLEKSIBILNE TEHNOLOGIJE MMA 2000 ZBORNIK RADOVA Novi Sad, jun 2000, s. 43-44, Yugoslavia, 80%

 21. ТАРАНЕНКО В., ВОЛКОВ С., КРУГОВОЙ А.: Автоматизация процесса сборки крупногабаритных резьбовых соебинений с предварительной вытяжкой шпилек, VII Medunarodna Konferencija Fleksibilne Tehnologije MMA 2000 Zbornik Radova Novi Sad, jun 2000, s. 209-210, Yugoslavia, 60%

 22. ТАРАНЕНКО В., ЛЕВЧЕНКО А. НАЗАРЕНКО Д.: Cтабилизация силовых переменных режима резания при обработке отверстий, International Conference Tools 2000, Bratislava- Slovensko s. 176-178, 60%

 23. BARTOSZUK M., TARANENKO W.: Wybrane aspekty automatyzacji wytwarzania wałów rotorów elektronarzędzi z wykorzystaniem technologii grupowej, III Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Oprzyrządowania w Budowie Maszyn i Projektowanie Procesów Technologicznych SOR' 2000 CA Systems and Technologies, Cracow 28-29.09.2000r., s. 27-30, 80%

 24. TARANENKO W., KRUGOWOJ A., WOŁKOW S.: Automatyzacja odkręcania śrub dwustronnych o dużych wymiarach, Technologia i Automatyzacja Montażu , Kwartalnik naukowo-techniczny Nr 3 (29), Warszawa, OBR "TEKOMA" s. 47-48, 60%

 25. TARANENKO W., KRUGOWOJ A., POLIWCEW W., WOŁKOW S.: Automatyzacja operacji wkręcania szpilek o dużych wymiarach, Technologia i Automatyzcja Montażu, Kwartalnik naukowo-techniczny Nr 4 (30) Warszawa: OBR "TEKOMA" s. 43-44, 50%

 26. ЛЕВЧЕНКО А, НАЗАРЕНКО Д., ТАРАНЕНКО В.: Определение оптимальных режимов обработки глубокого сверления, IV International Congress Computer Science For Design And Technology 2000 Труды Конгресса Tom II Moscow 2000, c. 27-28, 60%

 27. LEVCHENKO A., TARANENKO W.: Identification and Automation of Deep-Hole Drilling, Proceedinss Of The 2nd International Conference on Machining and Measurements of Sculpturend Surfaces - MMSS'2000, The Institute of Metal Cutting (IOS) 20-22 september 2000, Kraków, s. 149-154, 70%

 28. KWIATKOWSKA E.: Określanie obszaru łamania wióra na podstawie kryterium energetycznego. Материалы IV-й Международной Научно-Технической Конференции Автомобильный Транспорт, Севастополь 4-8.09.2000, s. 40-45.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.