Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Publikacje | 1999

Wstecz

 1. Bartoszuk M., Grzesik W., Niesłony P.: Tribologiczne i energetyczne aspekty wpływu powłok na przebieg procesu skrawania.,VI Międzynarodowe Sympozjum nt.: OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA "OSIN '99, Kraków, s. 95-102.

 2. Bernat P.: Analiza przydatności sieci neuronowej typu FFBP do oceny stanu procesu skrawania, VI Międzynarodowe Sympozjum "OSIN '99" OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA, s. 29-36, Kraków 16-18 grudnia.

 3. Bernat P.,Grzesik W.: Przetwarzanie sygnałów pomiarowych w wieloczujnikowych układach diagnostycznych procesów obróbkowych, VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin' 99 Metrologia w Technikach Wytwarzania Maszyn. tom II, s. 455-462

 4. Brol S., Grzesik W.: Zastosowanie analizy fraktalnej do oceny profilu chropowatości powierzchni, Surface Engineering in Machining International Symposium SURFACE ENGINEERING "99, s. 37-44.

 5. Brol S., Zalisz Z.: Komputerowy system pomiarowy do pomiaru odchyłki okrągłości, VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin' 99 Metrologia w Technikach Wytwarzania Maszyn. tom I, s. 219-226.

 6. Grzesik W.: Experimental investigation of the influence of adhesion on the frictional conditions in the cutting process, Tribology International 32, No. 1, 1999 pp.15-23.

 7. Grzesik W.: Experimental investigation of the cutting temperature when turning with coated indexable inserts, International Journal of Machine Tools & Manufacture 39, No 3. 1999 pp. 355-369.

 8. Grzesik W.: Integrated approach to evaluating the tribo-contact for coated cutting inserts, 2nd CIRP International Workshop on Modelling of Machining Operations, Nantes (Francja) 1999.

 9. Grzesik W., Niesłony P.: New achievements in optimal cutting performance when using coated tools. International DAAAM-CEEPUS' 99 Regional Workshop, INTELLIGENT MACHINES and TECHNOLOGIES for the 21-st CENTURY, Miskolc, Hungary.

 10. Grzesik W., Niesłony P.: A model for the tribo-contact and heat distribution when turning with coated carbide inserts, INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS & EXPOSITION IMECE'99, November 14-19, Nashville USA, ASME 1999, 397-402

 11. Hoszowski T.: Diagnozowanie stanu zużycia ostrza w warunkach toczenia ze zmiennym obciążeniem, komunikat, VI Międzynarodowe Sympozjum "OSIN'99" OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA, s. 289-296, Kraków 16-18 grudnia.

 12. Kwiatkowska E.: Wpływ zastosowania nowych technologii na ekonomiczność i konkurencyjność wyrobu, III Ogólnokrajowa-Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Technice Wytwarzania Maszyn "Postępy '99", s. 125-132, Kraków 1999.

 13. Taranenko W., i inni: Algorithmization and control of deep-hole drilling process, VI Międzynarodowe Sympozjum nt.: OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA "OSIN '99, Kraków, s. 167-172

 14. Taranenko W., i inni: Mathematical modelling of the axial-symmetrical parts processing accurasy, VI Międzynarodowe Sympozjum nt.: OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA "OSIN '99, Kraków, s. 263-270.

Wstecz

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.