Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Wyjazd służbowy do Slavonskiego Brodu (Chorwacja) 04-06.04.2018

Marta-Bogdan Chudy
10.04.2018
thumb1

Delegacja do Slavonskiego Brodu, Chorwacja, związana była z rozmowami prowadzonymi na University of Osijek, na wydziale Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, a dotyczącymi kontynuacji współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej i ww. Wydziałem.

Tematyka rozmów dotyczyła udziału pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej w międzynarodowych projektach pilotowanych przez stronę Chorwacką.

W trakcie spotkań omawiano sposoby realizacji tej współpracy z wieloma decyzyjnymi osobami, głównie jednak rozmowy merytoryczne odbywały się z prof. Tomislavem Galetą, którego tematyka badawcza dotyczy metrologii powierzchni w zastosowaniach medycznych oraz prorektorem Uniwersytetu w Osijek prof. Drażanem Kozakiem, z którym pracownicy Wydziału Mechanicznego realizują wspólne badania. Wyniki tych badań zostały już między innymi opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W trakcie wizyty zaprezentowano także laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału, co pozwoliło na zapoznanie się z potencjałem naukowym Uczelni. Przedstawiciele strony chorwackiej wyrazili duże zainteresowanie kontynuacją współpracy, która w najbliższym czasie będzie jeszcze szczegółowo doprecyzowywana. Planowane są aplikacje do grantów Chorwacko - Serbskich oraz Chorwacko - Szwajcarskich.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

Marta-Bogdan Chudy
15.01.2018

Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji została przekształcona w dwie katedry o nazwach: Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji oraz Katedra Inżynierii Materiałowej.

Katedra Inżynierii Materiałowej nie jest nową jednostką, a odtworzoną Katedrą Materiałoznawstwa i Technologii Bezwiórowych, która na Wydziale funkcjonowała do roku 2013 prowadząc badania dotyczące:

 • wytwarzania, struktury i właściwości metali,
 • diagnostyki stanu wyrobów metalowych,
 • oceny możliwości sterowania strukturą wytwarzanych stopów,
 • metod pomiaru stanu struktur,
 • metod regeneracji wyrobów metalowych,
 • badań kinetyki krzepnięcia i krystalizacji stopów odlewniczych oraz ich utleniania,
 • badań półwyrobów otrzymanych metodą platerowania wybuchowego,
 • badań i aplikacji stopów tytanu,
 • badań procesów konsolidacji spieków odkształcanych plastycznie na zimno.

Obecnie głównym celem badawczym pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej są w ogólnym ujęciu badania dotyczące kształtowania oraz diagnostyki struktury i właściwości współczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Wizyta na Wydziale Mechanicznym dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu

Marta-Bogdan Chudy
15.12.2017
thumb1

W dniach od 11 do 14 grudnia 2017r. gościliśmy na Naszej Uczelni Pana dra Kapila Gupta z Uniwersytetu w Johannesburgu. Gość z RPA odwiedził Politechnikę Opolską na zaproszenie dra hab. inż. Mariana Bartoszuka z Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Celem wizyty było nawiązanie współpracy miedzy Uczelniami. W trakcie pobytu dr Gupta odbył szereg spotkań z władzami Wydziału, z przedstawicielami Działu Współpracy Międzynarodowej, pracownikami oraz studentami Uczelni. Na zorganizowanym przez Katedrę Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji seminarium przedstawił swój dorobek naukowy oraz materiały promocyjne Uniwersytetu w Johannesburgu.

Leszek Wróblewski

Marta-Bogdan Chudy
06.12.2017
thumb1

Z dniem 30 listopada br. po 48 latach pracy na zasłużoną emeryturę udaje się Pan inż. LESZEK WRÓBLEWSKI.

Pan Leszek pracę na Uczelni rozpoczął w 1972 roku w ówczesnym Zakładzie Technologii Maszyn poprzedniku Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracował początkowo na stanowisku specjalisty mechanika by po latach zostać kierownikiem laboratorium obróbki skrawaniem.

Pracując na stanowisku technicznym, aktywnie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i pracach badawczych katedry. W trakcie zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn przekazywał swoją ogromną wiedzę praktyczną, starając się przybliżyć przyszłym inżynierom podstawy obróbki skrawaniem. Wykorzystywał też swoje umiejętności dydaktyczne, które zdobył pracując jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Mechanicznych (1969-1975). Zajmował się budową oraz obsługą stanowisk badawczych Katedry i uczestniczył w pracach na nich realizowanych.

Z umiejętności i wiedzy praktycznej Pana Leszka korzystali nie tylko pracownicy Katedry i Wydziału Mechanicznego ale również pracownicy innych jednostek naszej Uczelni. Zawsze chętnie angażował się w prace wymagające jego udziału jako wykonawcy elementów stanowisk badawczych.

Oprócz pracy w Katedrze brał czynny udział w działaniach organizacyjnych. Przez wiele lat był członkiem a następnie przewodniczącym Komisji Inwentaryzacyjnej. Udzielał się również jako związkowiec w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Pan Leszek Wróblewski cieszył się zawsze sympatią i uznaniem współpracowników, czego efektem był wybór na członka Rady Wydziału w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w kadencji na lata 2002-2005.

Panie INŻYNIERZE pozostaniemy ze świadomością, że najlepiej opisują Pana słowa „Jeśli Ty nie potrafisz tego naprawić to nikt nie potrafi” i że będzie nam Pana złotych rąk brakowało.

Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
Władzie Dziekańskie oraz pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Zajęcia warsztatowe w Laboratorium Inżynierii Odwrotnej

Roman Chudy
03.11.2017
thumb1

W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2 w roku akademickim 2017/2018 odbywają się zajęcia w laboratoriach Wydziału Mechanicznego.

Łącznie prawie 400 osób. Jest to ogromne przedsięwzięcie zważywszy, że poszczególne zajęcia prowadzone są w 10-cio osobowych grupach.

Podczas zajęć warsztatowych w Laboratorium Inżynierii Odwrotnej, uczniowie mają możliwość praktycznego zapoznania się z systemami automatyki przemysłowej będącej obecnie niezbędnymi elementami procesu wytwarzania wyrobu. Zapoznają się również z przykładowymi stanowiskami laboratoryjnymi odtwarzającymi linie produkcyjne wykorzystującymi systemy wizyjne czy też sterowanie klimatyzatorem.

Ponadto uczniowie biorą czynny udział w skanowaniu wybranego przedmiotu technologią skanowania przestrzennego światłem strukturalnym. W ramach zajęć pokazane są sposoby analizy uzyskanego modelu 3D pod kątem metrologicznym, co pozwala na zobrazowanie całego cyklu czynności stosowanych w ramach inżynierii odwrotnej. Pracownia Inżynierii odwrotnej na Wydziale Mechanicznym wyposażona jest w skanery oraz drukarki 3D.

Zajęcia prowadzone przez pana dr inż. Krzysztofa Żaka przy wsparciu mgr inż. Romana Chudego bardzo podobają się uczniom.

Wydział Mechaniczny odwiedzi młodzież ze szkół z Opola i województwa opolskiego, a konkretnie z:

 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku
 • Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Namysłowie
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
 • Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. E. Godlewskiego w Nysie
 • Zespołu Szkół Technicznych w Nysie
 • Zespołu Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu
 • Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Armii Wojska Polskiego w Praszce
 • Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku
 • Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 • Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

Czytaj więcej

Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej

Roman Chudy
24.04.2017
thumb1

W podziemiach obłożonego rusztowaniami budynku przy ul. Mikołajczyka, przy współpracy z firmą Oberon 3D powstało nowatorskie Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej. Uroczyste otwarcie miało miejsce 23 marca.

W słynnej, przezabawnej powieści Bohumila Hrabala ,,Obsługiwałem angielskiego króla” jest taka scena, w której doświadczony kelner instruuje młodszego kolegę, jak ułożyć na półmisku wędliny, żeby sprawić wrażenie, że jest ich więcej niż wskazywałaby na to waga kuchennego kontrolera.

Nie bez powodu właśnie tę scenę przywołał podczas otwarcia dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Janusz Pospolita. To właśnie kwestią pomiarów i interpretacją wyników zajmie się najnowsza placówka uczelni, wyposażona w szereg najnowocześniejszych skanerów, głowic laserowych, drukarek 3D i trakerów optycznych. Przy takim sprzęcie nie mają szans żadne sztuczki!

Laboratorium Metrologii i Inżynierii Odwrotnej powstało przy współpracy z tyską firmą Oberon 3D – liderem w dostarczaniu maszyn, urządzeń i narzędzi pomiarowych, w tym również specjalistycznego oprogramowania.

Chciałbym, żeby ten przyczółek naszej firmy stał się jej miejscem sztandarowym. – powiedział prezes Leszek Pietrzak – Dzięki symbiozie z uczelnią podwyższymy naszą merytorykę, a jednocześnie będziemy mieć kontakt z przyszłymi pracownikami, którzy już w czasie studiów będą praktykować na naszych urządzeniach.

Laboratorium jest efektem wspólnej inicjatywy, która w sposób naturalny zrodziła się przed dwoma laty, podczas branżowej konferencji z udziałem przemysłowców i badaczy. Jednym z pomysłodawców, obok prezesa Oberon 3D był prof. Wit Grzesik.

Wśród urządzeń znajdujących się w laboratorium, dr hab. inż. Piotr Niesłony, prof. PO, kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji i drugi współinicjator nowej placówki – wymienia skaner na światło kolorowe, który potrafi oddać barwę badanego elementu, co ma istotne znaczenie np. w bioinżynierii, gdzie bada się kształt tkanek, czy strukturę uszkodzonych kości, dwuzakresowy, optyczny skaner strukturalny mierzący z dokładnością 5 mikrometrów, traker do pomiarów dużych elementów oraz ramię pomiarowe sprzężone z głowicą laserową. Wspólną zaletą wszystkich zgromadzonych tu urządzeń jest ich wielka dokładność i szybkość wielokrotnie większa od klasycznych maszyn pomiarowych.

Z laboratorium będą korzystać studenci wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego, metrologia, na różnym poziomie i w różnych zakresach, jest bowiem obecna w programie kształcenia każdego inżyniera. Opiekunem nowego laboratorium jest Roman Chudy.

Jak zauważył dziekan Pospolita – w trudnych dla uczelni czasach jakość dydaktyki jest fundamentem.

I choć w najnowszym laboratorium można z dużą dokładnością zmierzyć niemal wszystko – to akurat korzyści, jakie będą zeń płynąć trzeba nazwać niepomiernymi!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego bardzo ważnego dla nas wydarzenia.

Czytaj więcej

Nowy doktor habilitowany

Marta-Bogdan Chudy
7.04.2017
thumb1

W dniu 23 marca br. Rada Naukowa Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk zaakceptowała uchwałę Komisji Habilitacyjnej podjętą w postępowaniu dr inż. Joanny Małeckiej o nadaniu jej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Pani dr inż. Joanna Małecka ukończyła w 2002 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera. Praca magisterska pt. ,,Struktura i własności technicznych stopów tytanu” realizowana była pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego.

W roku 2004 podjęła studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej w dyscyplinie „Budowa i Eksploatacja Maszyn”. Opiekę naukową pełnił początkowo śp. profesor Stanisław Król, a w późniejszym okresie prof. dr hab. inż. Adam Hernas z Politechniki Śląskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych otrzymała w 2008 r., po obronie pracy doktorskiej zatytułowanej: „Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopów Ti-Al-Nb na osnowie faz międzymetalicznych”. W rok później podjęła pracę zawodową w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.

Działalność naukowa dr hab. inż. Joanny Małeckiej skoncentrowana jest na analizie żaroodporności stopów tytanu na osnowie faz międzymetalicznych.

Czytaj więcej

Ważne wydarzenia

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.