Telefon: +48 77 449 8461

Email:ktmiap@po.opole.pl

Techniki spajania materiałów


Zestawienie instrukcji do przedmiotu Techniki spajania materiałów:

Ćwiczenie 1. BADANIA PENETRACYJNE

Ćwiczenie 2. BADANIA MAGNETYCZNO – PROSZKOWE

Ćwiczenie 3. BADANIA RADIOGRAFICZNE

Ćwiczenie 4. BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE

Ćwiczenie 5. METALOZNAWSTWO SPAWALNICZE

Ćwiczenie 6. SPAWANIE GAZOWE I CIĘCIE TLENEM

Ćwiczenie 7. SPAWANIE ELEKTRYCZNE ŁUKOWE (MMA) ORAZ PĘKANIE ZIMNE

Ćwiczenie 8. SPAWANIE I NAPAWANIE ELEKTRODA NIETOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH (TIG)

Ćwiczenie 9. SPAWANIE METODA MIG/MAG

Ćwiczenie 10. NAPAWANIE W OSŁONACH GAZOWYCH

Ćwiczenie 11. LUTOWANIE I LUTOZGRZEWANIE

Ćwiczenie 12. ZGRZEWANIE

Ćwiczenie 13. BADANIA CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH ŁUKU

Ćwiczenie 14. DOBÓR TECHNOLOGII SPAWANIA

Ćwiczenie 15. ANALITYCZNE OKREŚLENIE SPAWALNOŚCI STALI NISKOSTOPOWYCH


Wszystkie instrukcje są dostępne w laboratorium spawalnictwa A-010 oraz u prowadzących zajęcia: dr inż. Anna Pocica, dr Mariusz Prażmowski.

Kontakt

Telefon:+48 77 4498461
Email: ktmiap@po.opole.pl
Strona internetowa: www.ktmiap.po.opole.pl

Politechnika Opolska
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. Mikołajczyka 5
45-271
Opole

Seminaria katedralne

Seminaria katedralne odbywają się w środy w sali B-118.
Bliższych informacji udziela sekretariat katedry.